Право на отримання доступу до програмного забезпечення в хмарній інфраструктурі: оренда, нематеріальний актив чи отримана послуга

1479730869_cloud-2

Увага Комітету з інтерпретацій МСФЗ у березні 2019 року серед іншого була сфокусована на питанні обліку програмного забезпечення, яке розміщено у хмарах. І ось його короткі висновки.

Питання полягало у наступному. Клієнт погоджується заплатити плату в обмін на право отримати доступ до прикладного програмного забезпечення постачальника, яке працює в хмарній інфраструктурі, протягом певного терміну. Чи отримує при цьому клієнт програмний актив на дату початку дії договору або отримує послугу протягом терміну дії договору?

Комітет з інтерпретацій МСФЗ зазначив, що клієнт отримує програмний актив на дату початку дії контракту, якщо

  • або (а) контракт містить оренду програмного забезпечення,
  • або (б) клієнт отримує контроль над програмним забезпеченням на дату початку контракту.

Щодо оренди програмного забезпечення. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» визначає оренду як «договір або частину договору, який передає право використовувати актив (базовий актив) протягом періоду часу в обмін на відшкодування». У параграфах 9 та B9 МСФЗ (IFRS) 16 пояснюється, що договір передає право на використання активу, якщо протягом усього періоду використання клієнт має:

  • а) право на отримання практично всіх економічних вигод від використання активу (ідентифікованого активу); а також
  • б) право розпоряджатися використанням цього активу.

У параграфах B9 — B31 МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» представлені вказівки щодо застосування визначення оренди. Зокрема, згідно цих вказівок, покупець, як правило, має право розпоряджатися активом, якщо має право приймати рішення щодо змін, стосовно того як і для якої мети актив використовується протягом всього періоду використання. Відповідно, в договорі, що містить ознаки оренди, постачальник відмовляється від цих прав на прийняття рішень і передає їх покупцеві на дату початку оренди.

Таким чином, на думку Комітету з інтерпретацій МСФЗ, право на отримання в майбутньому доступу до програмного забезпечення постачальника, який працює в хмарній інфраструктурі постачальника, саме по собі не дає замовнику будь-яких прав на прийняття рішення про те, як і для якої мети використовується програмне забезпечення — постачальник матиме ці права щоб вирішувати, наприклад, як і коли оновлювати або змінювати конфігурацію програмного забезпечення або вирішувати, яке обладнання (або інфраструктура) буде працювати. Відповідно, якщо договір передає клієнтові тільки право отримувати доступ до програмного забезпечення постачальника протягом строку дії договору, то договір не містить оренди програмного забезпечення.

Щодо визнання програмного забезпечення нематеріальним активом. МСБО 38 визначає нематеріальний актив як «ідентифікований негрошовий актив без фізичної сутності». У ньому наголошується, що актив є ресурсом, контрольованим підприємством, і в пункті 13 вказується, що підприємство контролює нематеріальний актив, якщо у нього є можливість отримувати майбутні економічні вигоди, що випливають з базового ресурсу, і обмежувати доступ інших осіб до цих вигід.

Якщо договір надає клієнту тільки право на отримання доступу до прикладного програмного забезпечення постачальника протягом терміну дії договору, замовник не отримує сам нематеріальний актив, тобто програмне забезпечення, на дату початку дії договору. Право на отримання в майбутньому доступу до програмного забезпечення постачальника на дату початку дії договору не дає замовнику можливості отримувати майбутні економічні вигоди, що випливають з самого програмного забезпечення, і обмежують доступ інших осіб до цих переваг.

Отже, на думку Комітету з інтерпретацій МСФЗ, договір, який надає клієнту тільки право на отримання доступу до прикладного програмного забезпечення постачальника в майбутньому, є договором на обслуговування. Клієнт отримує послугу — доступ до програмного забезпечення — протягом терміну дії договору. Якщо клієнт платить постачальнику до того, як він отримає послугу, ця передоплата дає клієнтові право на майбутні послуги і є активом (передплаченими витратами) для клієнта.

За матеріалами www.ifrs.org

Бажаєте бути завжди в курсі самих актуальних МСФЗ-новин?

Ваше і'мя (обов'язково)

Ваш E-Mail (обов'язково)

 

Обсуждение закрыто.