Податкові зобов’язання: роз’яснення від Ради з МСФЗ

МСФЗ+податкиПерелік Міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовується в Україні, нещодавно оновлений на сайті Міністерства фінансів України. Але в цьому переліку станом на 15.02.2019 року відсутнє Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність по відношенню до правил обчислення податку на прибуток», яке повинно застосовуватися щодо річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати з можливим достроковим застосуванням.

Правила першого застосування я розкрию нижче, а спочатку сформулюю лейтмотив Роз’яснення (як називається у документах такого типу – консенсус).

По-перше,  термін «податкові трактування» означає ті тлумачення норм податкового законодавства, які організація застосовує або планує застосовувати при підготовці декларації з податку на прибуток. Водночас можуть існувати невизначені податкові трактування, тобто ті, за якими немає однозначної позиції, відповідно позиції податкових органів і компаній можуть відрізнятися. Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність по відношенню до правил обчислення податку на прибуток» призначено саме для застосування до таких невизначених податкових позицій.

По-друге, приймаючи рішення щодо оцінки і відображення невизначених податкових позицій слід виходити з того, що податкові органи достатньо обізнані і проінформовані.

По-третє, компанія повинна оцінити, чи існує висока ймовірність того, що податковий орган погодиться з невизначеним податковим трактуванням. Якщо компанія з високою ймовірністю вважає, що податковий орган погодиться з невизначеним податковим трактуванням (тобто трактуванням на користь компанії), то вона визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги або ставки податку у відповідності з тим податковим трактуванням, що вона використовувала або планувала використовувати при підготовці декларації з податку на прибуток. І, навпаки, якщо висока ймовірність того, що податковий орган погодиться з невизначеним податковим трактуванням, відсутня,  компанія повинна застосувати або метод найбільш ймовірної суми, або метод найбільш очікуваної величини (стандартні методи для МСБО 37, МСФЗ 15, тому не розкриваю детально), який дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності.

По-четверте, якщо факти і обставини або розрахункові оцінки винесення судження змінилися, або в разі появи нової інформації, то перегляд невизначених податкових позицій є обов’язковим і здійснюється з урахуванням вимог МСБО (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках і помилки» та МСБО (IAS) 10 «Події після звітного періоду».

По-п’яте, компанії можуть знадобитися додаткові розкриття у примітках до фінансової звітності інформації щодо невизначеності податкового трактування з податку на прибуток.

Перше застосування, як вже стало традицією, можливо або звичайним ретроспективним методом, або модифікованим ретроспективним (з визнанням сумарного ефекту першого застосування на дату першого застосування без перерахунку порівняльної інформації).

Ви можете скачати неофіційний переклад Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність по відношенню до правил обчислення податку на прибуток» у зручному для Вас форматі, скориставшись формою нижче.

Бажаєте бути завжди в курсі самих актуальних МСФЗ-новин?

Ваше і'мя (обов'язково)

Ваш E-Mail (обов'язково)


 

Обсуждение закрыто.