Вебинары

Теперь можно учиться на рабочем месте! Вебинары по МСФО и не только!

Нова лінійка актуальних вебінарів (доступно придбання запису)

Оподаткування діяльності підприємства

Лектор — Інна Панченко.

 • ПДВ: актуальні проблеми і практика застосування
 • Податок на прибуток підприємств: аналіз особливостей розрахунку об’єкта оподаткування, різниці, оподаткування окремих операцій.
 • Аналіз оприлюднених законопроектів щодо впровадження податку на виведений капітал як альтернативи податку на прибуток підприємств.
 • Практичні проблеми та нюанси оподаткування доходів фізичних осіб: в питаннях та відповідях
 • Нове в адмініструванні податків та аналіз окремих судових рішень з питань оподаткування

Тривалість — 165 хвилин.

Вартість  — 400 грн. (для членів ГС ПАБУ знижка 10%)

Заявка

Актуальні питання практики застосування МСФЗ

Лектор — Олена Харламова.

 • Проблемні аспекти співвідношення вимог національного законодавства та МСФЗ до фінансової звітності
 • Формування фінансової МСФЗ-звітності та Приміток (формат, події після звітної дати, затвердження до випуску тощо)
 • Актуальні питання практики застосування МСФЗ (основні засоби, створення забезпечень, необоротні активи, призначені для продажу, розкриття інформації про пов’язані сторони  тощо)
 • Огляд МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами»
 • Огляд МСФЗ 16 «Оренда»

Тривалість — 160 хвилин.

Вартість  — 400 грн. (для членів ГС ПАБУ знижка 10%)

Заявка

Актуальні питання обліку основних засобів в аспекті застосування ПСБО

Лектор — Інна Панченко.

 • Орендовані необоротні активи: облік згідно П(С)БО 14 “Оренда”
 • Переведення об’єктів основних до складу інвестиційної нерухомості: аналіз підстав та особливості обліку
 • Зменшення корисності необоротних активів: випадки застосування згідно П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”
 • Внесення основних засобів до статутного капіталу іншого суб’єкта господарювання, що в обліку?
 • Вибуття основних засобів внаслідок реалізації: особливості обліку з врахуванням вимог П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу,та припинена діяльність»

Тривалість — 145 хвилин.

Вартість  — 400 грн. (для членів ГС ПАБУ знижка 10%)

Заявка

Облік кадрів та перевірки Держпраці

Лектор — Наталія Салова.

 • Перевірки Держпраці: законодавчі вимоги, практика та статистика.
 • Новий Трудовий кодекс: нові можливості чи нові обмеження?
 • Система оплати праці: тарифна та безтарифна. Якою з них Ви користуєтесь?
 • Порядок заповнення трудових книжок з прикладами та поясненнями.

Тривалість — 174 хвилин.

Вартість  — 400 грн. (для членів ГС ПАБУ знижка 10%)

Заявка

Новації в обліку фінансових інструментів

Лектор — Олена Харламова.

 • Сфера дії МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”.
 • Визнання та припинення визнання фінансових інструментів
 • Нова класифікація фінансових інструментів
 • Актуальні питання обліку фінансових інструментів
 • Новий підхід до знецінення фінансових активів
 • Окремі питання обліку хеджування

Тривалість — 160 хвилин.

Вартість  — 400 грн. (для членів ГС ПАБУ знижка 10%)

Заявка

Архів вебінарів (формування груп on-line)

Облікова політика як конституція бухгалтерії: вимоги П(С)БО і МСФЗ

Найближчі дати:

 • 05-06.03.2018 р. (з 10-00 до 13-30)
 • Сесія 1 – Методичні засади формування облікової політики (альтернативні, безальтернативні та самостійні облікові рішення та їх місце в обліковій політиці)
 • Сесія 2 – Вимоги П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» щодо облікової політики та її змін
 • Сесія 3 – Вимоги МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”
 • Сесія 4 – Детальний аналіз елементів облікової політики з урахуванням вимог П(С)БО і МСФЗ (приклади, коментарі, рекомендації)
 • Сесія 5 – Зміни облікової політики: можливі варіанти та порядок їх обліку та відображення у фінансовій звітності (приклади)

Тривалість — 2 х 210 = 420 хвилин.
Вартість  —  800 грн. (для членів ГС ПАБУ знижка 10%)

Заявка

Міжнародні стандарти фінансової звітності: основні положення та практика застосування - New!

Найближчі дати:

   • 27.11 — 01.12.2017 р. (з 10-00 до 12-00)
·         Концептуальна основа фінансової звітності
·         Подання фінансової звітності (МСБО 1 “Подання фінансової звітності”, МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”, МСБО 34 “Проміжна фінансова звітність”, МСФЗ 8 “Операційні сегменти”, МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”, МСБО 10 “Події після звітного періоду”, МСБО 24 “Розкриття інформації про зв’язані сторони”, МСБО 33 “Прибуток на акцію”, МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”)
·         Елементи фінансової звітності (МСБО 2 “Запаси”, МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”, МСБО 16 “Основні засоби”, МСБО 12 “Податки на прибуток”, МСФЗ 15 “Виручка по контрактам з клієнтами”, МСБО 17 “Оренда”, “МСБО 19 “Виплати працівникам”, МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій”, МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу”, МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”, МСБО 23 “Витрати на позики”, МСБО 36 “Зменшення корисності активів”, МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”, МСБО 38 “Нематеріальні активи”, МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”)
·         Фінансові інструменти (МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”, МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”)
·         Перше застосування МСФЗ (МСФЗ 1)

Тривалість — 5 х 120 = 600 хвилин.
Вартість  — 1 800 грн. (для членів ГС ПАБУ знижка 10%)

Заявка

Влияние кризиса на применение МСФО - New!

Международные стандарты финансовой отчетности — это глобальный язык бизнеса. И если в бизнесе проявляются кризисные явления, то это не может отразиться на практике применения МСФО.

   • Как кризис влияет на МСФО?
   • Как реагировать на кризисные явления при составлении МСФО-отчетности?
   • Что необходимо учитывать, составляя отчетность по МСФО?

На эти и другие вопросы Вы можете получить ответы, а также задать интересующие Вас вопросы, приняв участие в вебинаре Агентства по МСФО «Влияние кризиса на применение МСФО».

Продолжительность — 40 мин.
Стоимость — 250 грн.

Заявка

День открытых дверей Агентство по МСФО

Трансформация отчетности в МСФО-формат: вопросы и ответы

Этот вебинар создан по просьбе наших слушателей и абонентов, у которых возникают вопросы в ходе трансформации финансовой отчетности в МСФО-формат. В ходе вебинара Вы услышите ответы на самые актуальные вопросы, возникающие при трансформации финансовой отчетности. Главное — Вы сможете задать свои вопросы и получить ответы непосредственно в ходе вебинара.  Приняв участие в вебинаре Вы получите не консультацию по отдельному вопросу, а ответы на широкий спектр вопросов, которые волнуют бухгалтеров при трансформации финансовой отчетности. Для гарантированного ответа на Ваш вопрос пришлите его в тексте заявки.

Продолжительность — 60 мин.
Стоимость — 250 грн.

Заявка

МСФО-отчетность: национальные особенности представления

В программе вебинара будут рассмотрены

   • национальное законодательное поле МСФО-отчетности
   • действующие законодательные документы с комментариями для практического их применения
   • совокупность стандартов, регламентирующих составление МСФО-отчетности в Украине
   • рекомендуемый «идеальный» состав пакета финансовой отчетности для соблюдения и национальных, и международных требований
   • особенности полного комплекта финансовой отчетности, в т.ч. необходимость предоставления дополнительного баланса
   • логика составления финансовой отчетности (миф о формах 1, 2 и т.д.)
   • что такое «парктически невозможно» и когда этим можно воспользоваться
   • можно ли вносить изменения в статьи финансовой отчетности
   • с чего начинаются Примечания…
   • отступления от МСФО: когда можно, когда нельзя
   • базисная пирамида отчетности: о чем нельзя забыть
   • что такое колонтитулы финотчетности и зачем они нужны
   • еще раз о датах перехода и связанных с ними датами
   • что такое дата утверждения отчетности и кто ее знает
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 60 мин.
Стоимость — 250 грн.

Заявка

Суждения, оценки и допущения в МСФО-отчетности

В программе вебинара будут рассмотрены

   • понятие суждений, оценок и допущений
   • применения суждений, оценок и допущений
   • где в финансовой отчетности отражаются суждения, оценки и допущения
   • обязательность пересмотра суждений, оценок и допущений
   • суждения (отношения контроля и влияния, продолжающаяся/прекращающаяся деятельность, планы по реструктуризации, классификация аренды как финансовой или операционной, сомнительные и безнадежные задолженности, моральное устаревание запасов, гарантийные резервы,классификация основных средств как необоротных активов для продажи,определение наличия индикаторов обесценения в рамках тестирования на обесценение, определение наличия условных активов и обязательств  (судебные иски и т.п.),определение состава элементов продажи в многокомпонентных договорах, определение состава операционных и отчетных сегментов,риски и т.д.)
   • оценки (определение количественной существенности объектов учета, операций с ними, фактов хозяйственной деятельности и событий, справедливая стоимость объектов учета, отложенные налоги, оценка стоимости запасов по наименьшей из…,определение значения эффективной ставки процента для обязательств, отражаемых по амортизированной стоимости, определение сроков полезного использования необоротных активов, их ликвидационной стоимости, определение денежных потоков и ставки дисконтирования для оценки возмещаемой стоимости, обесценение основных средств,  стоимостная оценка резервов (реструктуризация, вывод из эксплуатации, выплаты работникам, гарантии и т.д.), определение актуарных допущений для оценки пенсионных обязательств и т.п.)
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 60 мин.
Стоимость — 250 грн.

Заявка

Существенность в МСФО

В программе вебинара будут рассмотрены

   • концепция существенности в МСФО
   • применение концепции существенности: 3 основных случая
   • 60 ситуаций из МСФО, требующих применения существенности
   • практические рекомендации по установлению порогов существенности
   • правомерен ли 10-% порог на все случаи жизни
   • как МСФО сами себе противоречат в существенности
   • примеры качественной существенности
   • особенности для консолидирующихся компаний
   • аудиторская специфика существенности
   • алгоритм определения уровня существенности
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 60 мин.
Стоимость — 250 грн.

Заявка

Дисконтирование: основы и случаи применения

В программе вебинара будут рассмотрены

   • понятие дисконтирования: деньги сегодня и завтра
   • актуальность дисконтирования для различных периодов
   • влияние дисконтирования на активы, обязательства, доходы и расходы
   • 6 основных правил дисконтирования
   • классическая и производная формулы дисконтирования
   • ключевой вопрос дисконтирования — применяемая ставка
   • ставка дисконтирования: учетная политика или учетная оценка
   • множественность ставок диконтирования
   • методы выбора ставки дисконтирования
   • чувствительность ставки дисконтирования
   • случаи обязательного применения дисконтирования
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 60 мин.
Стоимость — 250 грн.

Заявка

Обзор МСБУ и МСФО: ключевые аспекты и отличия от П(С)БУ

В программе вебинара будут рассмотрены

   • система международных стандартов учета и отчетности и ее иерархия
   • цели финансовой отчетности
   • экономические ресурсы и требования: сегодня бухгалтерские категории
   • требование полезности информации: какая она бывает
   • трехуровневая система признания элементов финансовой отчетности
   • основные допущения при составлении финансовой отчетности
   • ограничения уместности при составлении финансовой отчетности
   • обзор 36 действующих МСБУ и МСФО
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 120 мин. х 3 вебинара = 360 мин
Стоимость — 1 000 грн.

Заявка

Краткий курс трансформации финансовой отчетности в МСФО-формат

В программе вебинара будут рассмотрены

   • понятие трансформации и ее виды
   • логика трансформации финансовой отчетности
   • общее правило трансформационных корректировок
   • инструменты трансформации (план счетов, регистры учета, классификационные группы корректировок)
   • требования МСФО 1 к трансформации
   • сверка капитала, совокупной прибыли и денежных потоков: влияния перехода на МСФО
   • акценты экспресс-трансформации (основные средства, инвестиционная недвижимость, капитальные инвестиции, прочие необоротные материальные активы,  нематериальные активы, долгосрочные и текущие финансовые активы, долгосрочная  и текущая дебиторская задолженность, запасы, денежные средства,  авансы полученные и уплаченные, расходы будущих периодов, капитал, резервы и обеспечения, целевое финансирование, банковские кредиты, кредиторская задолженность, доходы и расходы)
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 120 мин.
Стоимость — 500 грн.

Заявка

Учетная политика по МСФО

В программе вебинара будут рассмотрены

   • особенности составления учетной политики по МСФО
   • требования к составлению и оформлению учетной политики по МСФО
   • учетная политика и организация учета: принципиальные отличия
   • минимальные требования к учетной политике по МСФО
   • оформление учетной политики
   • раскрытие информации об учетной политике в Примечаниях к финансовой отчетности
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 60 мин.
Стоимость — 250 грн.

Заявка

Новое в МСФО 2014 - в открытом доступе!

Международные стандарты финансовой отчетности, несмотря на свой солидный «возраст», постоянно совершенствуются, стараясь соответствовать современным условиям бизнеса. Динамичный характер МСФО проявляется как внесением «редакторско-косметических» правок, так и существенными нововведениями. Изменения в МСФО следует регулярно отслеживать, поскольку их необходимо раскрывать в Примечаниях к финансовой отчетности.
Вы можете ознакомится с основными изменениями МСФО, вступившими в силу с 01.01.2014 года на открытом вебинаре от Агенства по МСФО.

Подробнее

Справедливая стоимость в МСФО

В программе вебинара будут рассмотрены

   • проблемы применения справедливой стоимости
   • случаи применения справедливой стоимости (более 20)
   • МСФО-13: основные требования
   • понятие справедливой стоимости
   • обычные операции
   • добровольная основа операций
   • основной (наиболее выгодный) рынок
   • затраты по сделке и транспортные расходы
   • участники рынка
   • определение справедливой стоимости при первоначальном признании
   • методы оценки справедливой стоимости
   • особенности применения метода приведенной стоимости
   • источники информации для оценки справедливой стоимости и их иерархия
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 90 мин.
Стоимость — 350 грн.

Заявка

МСФО для руководителей: управленческий аспект

В программе вебинара будут рассмотрены

   • кому нужны МСФО?
   • что такое МСФО?
   • переход на МСФО: акценты
   • организационные аспекты перехода на МСФО (исполнители, сроки, полномочия и т.п.)
   • особенности МСФО как системы стандартов
   • МСФО-философия: смены акцентов
   • основные допущения, качественные характеристики и ограничения уместности: просто о важном
   • элементы финансовой отчетности и их оценки
   • механизм применения МСФО
   • координаторы, содействующие службы, специалисты — воплотители МСФО на предприятии
   • МСФО-инвентаризация: новый взгляд
   • что изменится в финансовой отчетности?
   • эффект применения МСФО
   • форум вопросов и ответов.

Продолжительность — 60 мин.
Стоимость — 400 грн.

Заявка

 

Відгуки слухачів*:

Організовуйте та проводьте більше вебінарів.
Маю хороші враження щодо прослуханого вебінару, це прекрасна можливість ефективно та з користю удосконалити професійні знання.
Завдяки цьому вебінару не мала ніяких складнощів з виконанням функціональних обов’язків та  удосконаленням професійних знань. Позитивним є постійний доступ учасників вебінару до відеозаписів.
У прослуханому вебінарі все влаштовує, ціна – якість. Цікава програма, доступне викладання, під час проведення вебінару не виникало ніяких перешкод, технічна підтримка на рівні, оперативно вирішувались усі питання. Дякуємо Вам за злагоджену роботу.
Вперше приймаю участь у вебінарі — річ відмінна! Вдосконалюючись отримала унікальні знання, відповіді на запитання та професійне тлумачення законодвчих змін.

Составьте собственный опрос для сбора отзывов пользователей

 

rosspa