CIMA: P1 — Управління ефективністю оперцій

cima_logo2Управління ефективністю операцій (P1) —  перший модуль за програмою CIMA «Управління ефективністю бізнесу». Кваліфікація розроблена для фінансових і нефінансових фахівців і дає можливість отримати міжнародний сертифікат і вдосконалити навички в області управлінського обліку, спрямовані на підвищення ефективності бізнесу. Модуль містить мінімум теорії та багато прикладів використання методик в частині методів калькулювання (маржинальний метод, метод повного поглинання, метод пропускної здатності, АВС метод), обліку екологічних витрат в системі екологічного менеджменту,  формування бюджетів з подальшим аналізом відхилень запланованих показників витрат і доходів від фактичних, аналізу беззбитковості продукції, оцінки ризику та його впливу на прийняття управлінських рішень.

Графік навчання CIMA: P1 -Київ:

Attention: The internal data of table “105” is corrupted!

Графік навчання CIMA: P1 -Харків:

Attention: The internal data of table “106” is corrupted!

 

Ефективність:

 • засвоєння методик та принципів калькулювання витрат
 • навички аналізу результатів діяльності з використанням бюджетів
 • інструменти аналізу короткострокових рішень щодо ціноутворення та асортименту продукції
 • вміння аналізувати інформацію для оцінки ризиків

Програма:

 1. Системи обліку витрат (30%).
 • методики калькулювання витрат та їх результатів;
 • вплив обліку витрат на забезпечення якості;
 • принципи калькулювання екологічних витрат.
 1. Бюджетування (25%).
 • прогнози, плани і бюджети;
 • прогнози фінансових результатів;
 • структура бюджетів на основі прогнозів;
 • принципи, закладені в основу використання бюджетів з метою управління;
 • аналіз результатів діяльності з використанням бюджетів, враховуючи альтернативні підходи.
 1. Прийняття короткострокових рішень (30%).
 • концепція релевантності витрат і виручки для прийняття рішень про ціни і асортимент продукції;
 • аналіз короткострокових рішень щодо ціноутворення та асортименту продукції.
 1. Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику (15%).
 • аналіз інформації для оцінки ризиків і їх впливу на короткострокові рішення.

Деталі:

Attention: The internal data of table “81” is corrupted!

Лектор:

ФотоДавидюк Тетяна Вікторівна
сертифікований аудитор, дипломи з фінансового менеджменту ICFM-DipFM (Великобританія) та управління витратами ICFM-DipCA (Великобританія), доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «Харківський політехнічний інститут», практикуючий консультант з управлінського обліку та бюджетування.

CIMAМіжнародна академія сертифікації бухгалтерів та аудиторів (МАСБА) — Акредитований провайдер CIMA в Україні 

 

Заявка