Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат: методика та процедури

Практикум «100+ трансформаційних коригувань»

Фокус програми 

Сьогодні питання трансформації фінансової звітності підхопила третя масштабна хвиля переходу на МСФЗ великих підприємств. Досвід трансформації українських підприємств налічує же не один рік. Проте і сьогодні залишається безліч фахівців, які відчувають потребу в удосконаленні своїх професійних знань у напрямку практичного застосування МСФЗ та трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат. Водночас, методики і техніки трансформації також розвиваються та удосконалюються, як і самі МСФЗ, тому завжди знаходяться нові грані трансформації та коригування, які є предметом професійних дискусій. Ви вже слухали семінари і вебінари по трансформації, але так і не змогли трансформувати фінансову звітність в МСФЗ-формат?
Знайомо….
Довіряйте експертам-практикам, які мають справжній досвід трансформації, і Ви отримаєте реальні знання і навички трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат.

Ефективність програми

 • методика та процедури трансформації від експерта-практика
 • практикум «100+ трансформаційних коригувань» (наскрізний приклад трансформаційних коригувань при переході на складання МСФЗ-звітності по об’єктах бухгалтерського обліку)
 • дорожня карта переходу на МСФЗ
 • покроковий аналіз заходів і процедур при переході на МСФЗ
 • формат та побудова фінансової звітності за МСФЗ з прикладами
 • примітки до фінансової звітності: структура і побудова
 • форум питань та відповідей.

Цільова аудиторія

 • бухгалтери, які претендують на заняття посади, яка потребує уміння транформувати звітність в формат МСФЗ;
 • фінансові менеджери та працівники бухгалтерських служб організацій, які застосовують МСФЗ;
 • нефінансові працівники компаній, які застосовують МСФЗ для складання звітності;
 • викладачі облікових дисциплін ВНЗ, в яких викладається МСФЗ;
 • бухгалтери, економісти, фінансисти, які бажають підвищити свій професіональний рівень;
 • всі, хто бажає стати високооплачуваним затребуваним фахівцем фінансової сфери.

Програма тренінга

Алгоритм та покрокова методика трансформації фінансової звітності

 • Обов’язкове застосування МСФЗ
 • План заходів з переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ
 • Дата переходу на складання МСФЗ-звітності та інші ключові дати
 • Визначення кола осіб, відповідальних за процес переходу до МСФЗ-звітності
 • Розробка дорожньої карти переходу на МСФЗ-звітність
 • Інвентаризація для цілей складання МСФЗ-звітності
 • Типові відхилення в обліку і фінансовій звітності за ПСБО
 • Облікова політика та положення про ведення обліку для цілей складання МСФЗ-звітності
 • Модельна фінансова МСФЗ-звітність
 • Оцінка активів і зобов’язань для цілей МСФЗ-звітності
 • Поняття трансформації
 • Основне правило трансформаційних коригувань
 • План рахунків для цілей МСФЗ-звітності
 • Виключення з ретроспективного застосування МСФЗ при трансформації
 • Виявлення і документальне обґрунтування трансформаційних коригувань за об’єктами обліку за П(С)БО (практикум з визначення 150 трансформаційних коригувань в проводках)

Практикум з трансформації фінансової звітності

 • Практичні кейси і ситуації (100+) з трансформаційними коригуваннями в проводках по об’єктах бухгалтерського обліку на дату переходу та проміжні звітні дати перехідного періоду
  • основні засоби
  • нематеріальні активи
  • капітальні інвестиції
  • фінансові інвестиції
  • довгострокова дебіторська заборгованість
  • оренда
  • запаси
  • грошові кошти
  • короткострокові фінансові інвестиції
  • розрахунки з покупцями тa замовниками
  • розрахунки з рiзними дебіторами
  • витрати майбутніх періодів
  • капітал
  • забезпечення
  • цільове фінансування i цільові надходження
  • довгострокові зобов’язання
  • поточні зобов’язання
  • інші зобов’язання
  • відстрочені податки
  • доходи
  • витрати
 • Формування трансформаційної оборотно-сальдової відомості на дату переходу та проміжні звітні дати перехідного періоду
 • Складання Звіту про фінансовий стан та Звіту про прибутки і збитки в МСФЗ-форматі на основі трансформаційних коригувань та трансформаційної оборотно-сальдової відомості.
 • Питання та відповіді

Деталі

Тривалість - 3 дні24 ак.годин
Час занятьз 9-30 по 16-30
Роздатковий методичний матеріал
Мультимедійний супровід
Обід
Можливість корпоративного навчання
Сертифікат учасника
Вартість6 000 грн.*
* для представників підприємств, що зобов’язані перейти на МСФЗ згідно змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».**

**для інших слухачів – 7 500 грн.
Місце проведення: м. Київ, Центр, (м. Либідська)

Лектор:

Версия 2Харламова Олена –  ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, віце-президент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України»,  AССА DipIFR , ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, доктор економічних наук, експерт з фінансового обліку, звітності та МСФЗ.

 Залишити заявку >>>

Учасники діляться своїми враженнями*:

З 10 по 12 грудня у м. Вінниці пройшов триденний практикум «Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат: методика та процедури «100+ трансформаційних коригувань».
Інтенсив який на 90 % складається з практичних завдань .
Велика подяка від Вінницької групи лектору-професіоналу своєї справи Олені Харламовій.
Р.s. Прокачали по повній!!!:)))
Щира подяка Олені Харламовій за високопрофесійний та інформативний практикум Трасформація фінансовї звітності в МСФЗ-формат, а колегам за організацію та надану можливість прослухати його в рідному місті Вінниці.Ірина

*Відгуки публікуються тільки за згодою учасників