Облікова політика як конституція бухгалтерії: вимоги П(С)БО і МСФЗ

Якщо Статут підприємства – це його конституція, то Облікова політика – це конституція бухгалтерії. Облікова політика — це основний внутрішній регламентуючий життя всього бухгалтерського обліку підприємства документ. За часи домінування податкового обліку цьому документу не приділялося достатньо уваги, бо його наявність, якість і повнота не створювали реальних ризиків для підприємств. Останні події в сфері бухгалтерського обліку, які привели до відновлення його ролі за рахунок орієнтації оподаткування на бухгалтерський фінансовий результат, актуалізують питання формування Облікової політики. Зазначене пояснюється тим, що ні П(С)БО, ні МСФЗ не можуть охопити всі деталі бухгалтерського обліку і зчаста надають альтернативи та вимагають самостійних рішень від підприємств. В результаті Облікова політика доповнює законодавчо-регуляторну основу формування фінансової звітності і розрахунку об’єкта оподатковування.

Найближчі дати:

  • 05 грудня 2017 р., Київ

Програма семінару «Облікова політика як конституція бухгалтерії: вимоги П(С)БО і МСФЗ»

  • Сесія 1 – Методичні засади формування облікової політики (альтернативні, безальтернативні та самостійні облікові рішення та їх місце в обліковій політиці)
  • Сесія 2 – Вимоги П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» щодо облікової політики та її змін
  • Сесія 3 – Вимоги МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”
  • Сесія 4 – Детальний аналіз елементів облікової політики з урахуванням вимог П(С)БО і МСФЗ (приклади, коментарі, рекомендації)
  • Сесія 5 – Зміни облікової політики: можливі варіанти та порядок їх обліку та відображення у фінансовій звітності (приклади)

Деталі:

Роздатковий методичний матеріал
Мультимедійний супровід
Можливість корпоративного навчання
Кава-брейки, питна вода
Комплект бухгалтерських документів
Сертифікат про проходження курсу
Тривалість з 10-00 до 16-00
Вартість (Харків)950 грн.
Місце проведення: м. Харків, пр. Московський, 86 а, оф. 307 (м. Захисників Вітчизни (Пл. Повстання), «Міракс-Плаза»)
Вартість (Київ)1 400 грн.
Місце проведення: м. Київ, провулок Тараса Шевченко,13 (ст.м. Майдан Незалежності).

Лектор:

Версия 2Харламова Олена – генеральний директор Агентства з МСФЗ, головний науковий співробітник відділу методології бухгалтерського обліку ДННУ “Академія фінансового управління”, віце-президент Всеукраїнської Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, доктор економічних наук, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ, експерт з фінансового обліку звітності та МСФЗ.

 Заявка