Облікова політика як конституція бухгалтерії: вимоги П(С)БО і МСФЗ

Найближчі дати:

  • 14 грудня 2018 р., Київ

Якщо Статут підприємства – це його конституція, то Облікова політика – це конституція бухгалтерії. Облікова політика — це основний внутрішній регламентуючий життя всього бухгалтерського обліку підприємства документ. За часи домінування податкового обліку цьому документу не приділялося достатньо уваги, бо його наявність, якість і повнота не створювали реальних ризиків для підприємств. Останні події в сфері бухгалтерського обліку, які привели до відновлення його ролі за рахунок орієнтації оподаткування на бухгалтерський фінансовий результат, актуалізують питання формування Облікової політики. Зазначене пояснюється тим, що ні П(С)БО, ні МСФЗ не можуть охопити всі деталі бухгалтерського обліку і зчаста надають альтернативи та вимагають самостійних рішень від підприємств. В результаті Облікова політика доповнює законодавчо-регуляторну основу формування фінансової звітності і розрахунку об’єкта оподатковування.

Програма семінару «Облікова політика як конституція бухгалтерії: вимоги П(С)БО і МСФЗ»

  • Сесія 1 – Методичні засади формування облікової політики (альтернативні, безальтернативні та самостійні облікові рішення та їх місце в обліковій політиці)
  • Сесія 2 – Вимоги П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» щодо облікової політики та її змін
  • Сесія 3 – Вимоги МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”
  • Сесія 4 – Детальний аналіз елементів облікової політики з урахуванням вимог П(С)БО і МСФЗ (приклади, коментарі, рекомендації)
  • Сесія 5 – Зміни облікової політики: можливі варіанти та порядок їх обліку та відображення у фінансовій звітності (приклади)

Деталі:

Роздатковий методичний матеріал
Мультимедійний супровід
Можливість корпоративного навчання
Кава-брейки, питна вода
Комплект бухгалтерських документів
Сертифікат про проходження курсу
Тривалість з 10-00 до 16-00
Вартість (Харків)1 350 грн.
Місце проведення: м. Харків, пр. Московський, 86 а, оф. 307 (м. Захисників Вітчизни (Пл. Повстання), «Міракс-Плаза»)
Вартість (Київ) - при реєстрації у листопаді1 800 грн.
Вартість (Київ) - при реєстрації у грудні1 950 грн.
Знижка для членів ГС “ПАБУ”5 %
Місце проведення: м. Київ, Центр, (аудиторія узгоджується)

Лектор:

Версия 2Харламова Олена – ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, віце-президент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України»,  AССА DipIFR , ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, доктор економічних наук, експерт з фінансового обліку, звітності та МСФЗ.

 Заявка