Нові стандарти: МСФЗ 9, МСФЗ 15 і МСФЗ 16 в дії

Найактуальніші МСФЗ у 2018 році!

Найближчі дати:

 • 17 грудня 2018 р., Київ

Програма:

Сесія 1 – Новації в бухгалтерському обліку цінних паперів в контексті МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”

 1. Класифікація фінансових інструментів відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 2. Поняття бізнес-моделі та їх види.
 3. SPPI-тест та його застосування для класифікації фінансових інструментів.
 4. Рекласифікації фінансових інструментів при першому застосуванні МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 5. Міграції фінінструментів між групами за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 6. Застосування моделі очікуваних збитків при знеціненні фінансових інструментів за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Сесія 2 – МСФЗ 15 “Виручка по контрактам з клієнтами”: застосування п’ятиступінчатої моделі визнання

 1. Основна концепція МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»
 2. Концептуальні відмінності від МСБО 18 і МСБО 11
 3. Єдина п’ятиступінчаста модель визнання виручки (ідентифікація договору, модифікації договору, ідентифікація зобов’язань до виконання, визначення ціни угоди, змінне відшкодування, значні компоненти фінансування в ціні, розподіл ціни операції на обов’язки до виконання, визнання виручки)
 4. Витрати на укладання та виконання контрактів
 5. Подання контрактів у фінансовій звітності
 6. Перше застосування МСФЗ 15

Сесія 3 – МСФЗ 16 “Оренда”: застосування орендодавцями і орендарями

 1. Ключові аспекти МСФЗ 16 «Оренда» та його основні положення і концепції
 2. Визначення поняття «оренда». Ідентифікованість активу та економічні вигоди. Спрощення практичного характеру в операціях оренди.
 3. Модель обліку оренди в орендаря. Первісна оцінка активу в формі права користування та зобов’язання з оренди. Подальша оцінка активу в формі права користування та зобов’язання з оренди. Амортизація та знецінення активу в формі права користування. Подання у фінансовій звітності активу в формі права користування та зобов’язання з оренди.
 4. Модель обліку оренди в орендодавця.
 5. Перше застосування та варіанти переходу на МСФЗ 16 “Оренда”

Деталі семінару:

Attention: The internal data of table “76” is corrupted!

 

Лектор:

elena_kharlamovaХарламова Олена Вікторівна

—  ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, віце-президент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України», AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS- Professional, доктор економічних наук, експерт з фінансового обліку, звітності та МСФЗ.

Довідки та реєстрація на тренінг-семінар:
Тел. +38-067-904-66-46, +38-095-243-01-31
manag1@amsfo.com
Свистун Наталія

 Надіслати заявку >>>