Фокус-семінар «МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування»

pro100tak-3_9_2016-22_24_4Прийняття нового стандарту з визнання, оцінки, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності виручки компаній стало однією із найглобальніших подій в сфері МСФЗ за останні роки. Довготриваючий проект Ради з МСФЗ щодо виручки реалізувався через нову філософію старих ідей. Незважаючи на те, що різні галузі неоднаково відчують вплив нового стандарту на виручку, все ж таки його покриття є всеохоплюючим, оскільки кожна компанія має виручку і саме з цього показника починається справжня МСФЗ-звітність.

Найближчі дати:

 • 13 листопада 2018 р., Київ

Фокус-семінар «МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування» — це:

 • систематизований та глибокий аналіз вимог стандарту
 • 7 тематичних сесій за 1 аудиторний день
 • 170 слайдів роздаткового матеріалу
 • 45 практичних прикладів з проводками і розрахунками
 • 10 кейсів для аудиторного виконання

Програма фокус-семінару «МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування»

Сесія 1 — Основна концепція МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»

 • основні дати та стандарти, що замінюються
 • концептуальні відмінності від МСБО 18
 • обмеження сфери МСФЗ 15
 • пріоритетність окремих стандартів перед МСФЗ 15
 • ключовий принцип визнання виручки
 • нові об’єкти обліку і звітності
 • відмінності відображення в обліку попередньої та наступної оплати

Сесія 2 — Єдина п’ятиступінчаста модель визнання виручки

 • крок 1 — ідентифікація договору
  • критерії визнання договору
  • умови недійсності договору
  • поєднання та роз’єднання договорів
  • модифікації договору
 • крок 2 — ідентифікація зобов’язань до виконання
  • обов’язки до виконання щодо товарів і послуг
  • відмітність товарів і послуг
  • поєднання та роз’єднання обов’язків до виконання
 • крок 3 — визначення ціни операції
  • визначення ціни угоди
  • змінне відшкодування та обмеження його оцінок
  • значні компоненти фінансування в ціні
  • нові правила дисконтування виручки
  • негрошові відшкодування
  • право повернення та відшкодування покупцю
  • активи і зобов’язання щодо повернення предмету договору
 • крок 4 — розподіл ціни операції на зобов’язання до виконання
  • базис для розподілу ціни договору
  • ціна відокремленого продажу та інші підходи розподілу
  • знижки та змінне відшкодування
 • крок 5 — визнання виручки
  • визнання виручки на дату та прогресивно
  • контроль над активом за договором – ознаки та правила передачі
  • методи оцінки ступеня виконання

Сесія 3 – Витрати на укладання та виконання контрактів

 • витрати на укладання договору
 • витрати на виконання договору
 • спрощення практичного характеру
 • капіталізація, амортизація та знецінення активів за договорами

Сесія 4 – Подання контрактів у фінансовій звітності

 • подання контрактів у Звіті про фінансовий стан
 • актив і зобов’язання за договором
 • відмінність активу за договором і дебіторською заборгованістю
 • застосування вимог МСФЗ 9 до активу за договором і дебіторської заборгованості
 • практика відображення операцій з визнання виручки на рахунках бухгалтерського обліку
 • розкриття інформації щодо виручки у примітках до фінансової звітності

Сесія 5 – Особливі випадки визнання виручки за МСФЗ 15

 • продаж ліцензій (інтелектуальна власність)
 • роялті, засновані на продажах і на використанні об’єктів
 • гарантії – МСФЗ 15 і МСБО 37
 • принципал-агент: критерії розмежування
 • опціони щодо додаткових товарів або послуг, надані покупцеві
 • нереалізовані права покупців
 • невідшкодовувані початкові платежі
 • договори зворотної покупки: єдина модель
 • консигнаційні угоди
 • угоди з відкладеною поставкою

Сесія 6 – Перше застосування МСФЗ 15 та зміни в інших стандартах

 • дата первісного застосування
 • 2 варіанти первісного застосування
 • спрощення практичного характеру
 • зміни до МСФЗ 3, МСФЗ 9, МСБО 1, МСБО 2, МСБО 12, МСБО 16, МСБО 34, МСБО 36, МСБО 37, МСБО 38, МСБО 40, викликані запровадженням МСФЗ 15
 • організаційні кроки впровадження МСФЗ 15

Сесія 7 – Практика застосування МСФЗ 15 (виконання 10 практичних кейсів)

Деталі:

Attention: The internal data of table “60” is corrupted!

Лектор:

Версия 2Харламова Олена

ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, віце-президент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України», AССА DipIFR , ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, доктор економічних наук, експерт з фінансового обліку, звітності та МСФЗ.

 Заявка