Майстер-клас «Фінансова МСФЗ-звітність»

Програма призначена для практикуючих фахівців, які готують та приймають участь у формуванні МСФЗ-звітності.

Програма дає можливість актуалізувати знання з МСФЗ, отримати корисну інформацію  щодо формування фінансової звітності за МСФЗ, ознайомитися з новаціями МСФЗ та отримати відповіді на нагальні питання.

Переваги:

 • Практична спрямованість
 • Безліч облікових кейсів та прикладів
 • Модельна звітність за МСФЗ

Програма Майстер-класу

День 1

 1. Акценти, вимоги та практика застосування МСБО та МСФЗ:

МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
МСБО 10 «Події після звітного періоду»
МСБО 17 «Оренда»
МСБО 18 «Дохід»
МСБО 19 «Виплати працівникам»
МСБО 23 «Витрати на позики»
МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»
МСБО 33 «Прибуток на акцію»
МСБО 36 «Зменшення корисності активів»
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»                       Відповіді на запитання

День 2

 1. Коригування фінансової звітності при підготовці річного звіту. Особливості коригувань щодо окремих об’єктів обліку.
 2. МСФЗ-інвентаризація. Основні положення та вимоги.
 3. Формат та повний комплект фінансової звітності за МСФЗ. МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Основні вимоги. Співвідношення вимог МСБО і національного законодавства щодо подання фінансової звітності.
 4. Звіт про фінансовий стан. Структура, зміст, склад обов’язкових статей.
 5. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Структура та зміст. Класифікація іншого сукупного доходу за можливістю рекласифікації у прибутки/збитки.
 6. Звіт про зміни у власному капіталі. Обов’язкові статті звіту.
 7. Звіт про рух грошових коштів. Склад грошових потоків.
 8. Примітки. Вимоги до подання. Структура. Звіт керівництва.
 9. Затвердження річної звітності. Основні дати.
 10. Актуальні зміни в стандартах МСБО та МСФЗ за період 2012-2015 р.р.

Відповіді на запитання.                  

Пакети участі в майстер-класі «Фінансова МСФЗ-звітність»

Attention: The internal data of table “57” is corrupted!

Attention: The internal data of table “56” is corrupted!

Доповідач:

Харламова Олена

Версия 2Практикуючий бізнес — консультант з Міжнародних стандартів фінансової звітності, доктор економічних наук, доцент, сертифікований аудитор, DipIFR АССА (Rus), ICFM, САР, віце-президент ФПБАУ.

Детальніше про лектора >>>>

 

 Надіслати заявку для участі