Облік відсотків за займами засновників

9068397799FD74A981C131989AD51Засновник  надає підприємству поворотний займ під відсотки. Сума нарахованих відсотків визнається як витрати або як елемент капіталу, виходячи з того, що це операція з власником?

 

Відповідь:
Порядок відображення відсотків буде залежати від того, чи під ринковий відсоток надав власник такий займ (дані умовні).
Якщо займ наданий під ринковий відсоток, то сума відсотків буде визнаватися як фінансові витрати періоду. Відповідно до визначення витрат, витрати — це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. А виплата відсотків за ринковою ставкою — це не є по суті виплата учасникам з точки зору економічного змісту операції. Як не є його займ внеском учасника до капіталу, оскільки такий займ відповідає визначенню фінансового зобов’язання, а не інструмента капіталу. В такому випадку бухгалтерські записи будуть наступними:
Дт Фінансові витрати 100
Кт Фінансове зобов’язання (займ) 100
Якщо займ наданий під ставку вище ринкової, то суму нарахованих відсотків слід розділити на дві частини. Перша частина — це сума відсотків, яка розрахована за ринковою ставкою, яка буде визнаватися у складі витрат. Друга частина — це різниця між сумою нарахованих відсотків за ринковою і вбудованою в займ ставкою, яка буде визнаватися як зменшення капіталу, яке по суті є «прихованими дивідендами», виплатами учаснику. В такому випадку бухгалтерські записи будуть наступними:
Дт Витрати 100
Дт Капітал (може бути нерозроділений прибуток або інша стаття) 20
Кт Фінансове зобов’язання (займ) 120
Якщо займ наданий під ставку нижче ринкової, то нарахування відсотків має здійснюватися за ринковою ставкою і цю суму також слід розділити на дві частини. Перша частина — це сума відсотків, яка розрахована за ринковою ставкою (вона буде перевищувати суму відсоткіи, нарахованих за вбудованою у займ ставкою), яка буде визнаватися у складі витрат. Друга частина — це різниця між сумою нарахованих відсотків за ринковою і вбудованою в займ ставкою, яка буде визнаватися як збільшення капіталу, яке по суті є додатковим фінансуванням, внеском учасника. В такому випадку бухгалтерські записи будуть наступними:
Дт Витрати 120
Кт Капітал (може бути додатковй капітал або інша стаття) 20
Кт Фінансове зобов’язання (займ) 100

Обсуждение закрыто.