Облік промо-товарів за МСФЗ

promoКомпанія, основним видом діяльності якої є продаж напоїв, надає своїм дистриб’юторам промо-товари — фірмові стільці, столики, стойки тощо. Очевидно, що ці товари використовуються у маркетингових цілях. Як цій компанії обліковувати промо-товари?

Традиційні підходи до бухгалтерського обліку говорять про те, що такі промо-товари мали б визнаватися активами на дату відповідності всім критеріям визнання та обліковуватися у складі активів до дати передачі їх дистриб’юторам, і на таку дату передачі вони визнавалися б витратами.

МСФЗ по-іншому дивиться на таку ситуацію. До таких промо-товарів, які використовуються в маркетингових цілях, не застосовуються ані МСБО 2 “Запаси”, ані МСБО 16 “Основні засоби”. Облік таких промо-товарів знаходиться у сфері МСБО 38 “Нематеріальні активи”, про що свідчать положення п. 5, згідно якого МСБО 38 застосовується до витрат на рекламу, а придбання (виготовлення, у тому числі на замовлення) промо-товарів і є витрати на рекламу.

Пункт 69 МСБО 38 видатки на рекламу та стимулювання продажів розглядає як такі, що здійснюються для забезпечення майбутніх економічних вигід для компанії, але при цьому не створюється і не купується жоден нематеріальний чи інший актив, який можна визнати. Тому у випадку отримання промо-товарів компанія має визнавати такі видатки як витрати, коли вона має право доступу до товарів.

Якщо ці аргументи недостатні, закріпимо їх рішенням Комітету з роз’яснень МСФЗ, яке було прийнято у вересні 2017 року, згідно якого промо-товари мають визнаватися витратами на дату отримання, а не на дату їх подальшої передачі.

Обсуждение закрыто.