Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності: практика застосування та актуальні зміни

logo ЦРА aifrs_logoСпільний тренінг-семінар Центру розвитку аудиту та Агентства з МСФЗ.

Переваги для слухачів:

 • Актуалізація професійних знань.
 • Можливість прямої дискусії з аудиторами щодо МСФЗ-звітності.
 • Практичні рекомендації з обліку і формування фінзвітності за МСФЗ.
 • Максимальна орієнтація на вирішення проблемних аспектів формування фінансової звітності за МСФЗ.

Найближчі дати:

 • 15-19 травня 2017 р., Київ
 • 29 травня — 01 червня 2017 р., Черкаси
 • 06-09 червня 2017 р., Вінниця

Програма тренінг-семінару:

 • Концептуальна основа фінансової звітності. Активи, зобов’язання, капітал, доходи та витрати. МСБО і МСФЗ: основні положення та вимоги.
 • Особливості трансформації об’єктів обліку. Практичні рекомендації з трансформації фінансової звітності.
 • МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: основні вимоги. Співвідношення вимог МСБО 1 і національного законодавства щодо подання фінансової звітності. Формат та зміст форм фінансової звітності та приміток до них.
 • Проблемні аспекти формування фінансової звітності за МСФЗ. Затвердження річної фінансової звітності: періодизація та основні дати. Події після звітної дати. Відступи від МСБО і МСФЗ. Оцінки, судження і припущення в МСФЗ-звітності. Суттєвість в бухгалтерському обліку. Вимоги до річної інвентаризації.
 • Консолідація в системі МСФЗ. Придбання бізнесу. Визначення периметру консолідації. Дочірні, асоційовані і спільні підприємства: межі контролю та суттєвого впливу. Основні засади консолідаційних процедур. Порядок визнання та оцінки гудвілу.
 • Фінансова математика в МСФЗ. Концепція часової вартості грошей та дисконтування. Середньозважена вартість капіталу. Витрати на позики. Прибуток на акцію. Знецінення активів на основі цінності використання. Розрахунки при фінансовій оренді. Управління капіталом: розрахунки та вимоги до розкриття.

Деталі:

Пакет методичних та інформаційних матеріалів
Комплект бухгалтерских документів
Тривалість4 дні
Час занятьз 10-00 до 17-00
Вартість навчання 3 000 грн.

Лектор:

elena_kharlamovaХарламова Олена Вікторівна

– член Аудиторської палати України, генеральний директор Агентства з МСФЗ, головний науковий співробітник відділу методології бухгалтерського обліку ДННУ “Академія фінансового управління”, віце-президент Всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, доктор економічних наук, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ, експерт з МСФЗ.

 

Заявка для участі

* Обов'язково

Прізвище Ім'я По батькові учасника*

Платник (Компанія або ПІБ фізичної особи)*

Місто проведення тренінг-семінару*

Телефон*
Наприклад: 097-123-12-12

E-mail*