Криптовалюта: для кого нематеріальний актив, для кого запас?

Currency1В березні 2019 року Комітет з інтерпретацій МСФЗ обговорював дуже цікаву і актуальну тему криптовалюти.

Нагадаємо, що криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка використовує криптографію для безпеки, вона не є грошовими коштами і не видається конкретною юрисдикцією або іншою стороною. Володіння криптовалютою не представляє собою контракт між власником і іншою стороною, що не дозволяє її визнати фінансовим інструментом.

Облікові аспекти криптовалюти обговорюється вже достатньо давно і досі не було досягнуто консенсусу між різними підходами до визначення криптовалюти як об’єкту бухгалтерського обліку. Нарешті Комітет з інтерпретації МСФЗ висловив свою позицію — володіння криптовалютою відповідає визначенню нематеріального активу, яке надано в МСБО 38 «Нематеріальні активи», на тій підставі, що (а) воно може бути відокремлене від власника і продано або передано індивідуально; і (b) даний актив не дає власникові права на отримання фіксованої або визначеної кількості грошових одиниць.

В ході обговорення, Комітет з інтерпретації МСФЗ дійшов висновку, що:

  • МСБО 2 «Запаси» застосовується до криптовалюти, коли вона зберігається для продажу в ході звичайної діяльності. Якщо МСБО 2 не застосовується, компанія має застосовувати МСБО 38 до запасів криптовалюти.
  • Володіння криптовалютою не є фінансовим активом. Це тому, що криптовалюта НЕ є готівкою. Також це не інструмент власного капіталу іншої організації. Це не тягне за собою договірного права для власника, і це не договір, який буде або може бути врегульовано шляхом передачі власних пайових інструментах власника.

Водночас компанії зобов’язані дотримуватися вимог щодо розкриття інформації у Примітках до фінансової звітності незалежно від того, який стандарт (МСБО 2 чи МСБО 38) вони застосовують для криптовалют. Крім того компанії мають чітко розкрити судження, які були прийняті відносно визнання, оцінки та подання у фінансової звітності криптовалюти.

Комітетз інтерпретації МСФЗ також зазначив, що компанія може виступати в якості брокера-трейдера криптовалюти. У параграфі 5 МСБО 2 говориться, що брокери-трейдери — це особи, які купують або продають товари за дорученням інших осіб або за свій власний рахунок. Запаси брокерів-трейдерів купуються головним чином з метою продажу в найближчому майбутньому і отримання прибутку від коливань ціни або маржі брокерів-трейдерів. За таких обставин компанія розглядає вимоги пункту 3 (b) МСБО 2 для товарних брокерів-трейдерів, які оцінюють свої запаси за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Якщо компанія оцінює запаси криптовалюти за справедливою вартістю, то вона має зробити відповідні розкриття у Примітках до фінансової звітності відповідно до вимог п. 91-99 МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої ​​вартості».

В контексті суттєвих коливань справедливої вартості криптовалют актуальним стає розкриття інформації щодо її зміни у період між звітною датою і датою затвердження фінансової звітності до випуску. По суті такі зміни після звітної дати не є коригуючими, але можуть бути достатньо суттєвими, щоб вимагалося обов’язкове розкриття у примітках до фінансової звітності, оскільки їх нерозкриття може вплинути на економічні рішення, що приймаються користувачами фінансової звітності на підставі фінансової звітності.

За матеріалами www.ifrs.org

Бажаєте бути завжди в курсі самих актуальних МСФЗ-новин?

Ваше і'мя (обов'язково)

Ваш E-Mail (обов'язково)

Обсуждение закрыто.