Коротко про IFRIC 23 «Невизначеність в обліку податків на прибуток»

nalog6Невизначеність при відображенні податку на прибуток виникає, коли компанія застосовує такий підхід до розрахунку податків, за якого існує невизначеність щодо того, чи визнає податковий орган його правомірним. Під невизначеною податковою позицією розуміється сума зобов’язань (або активів) з податку на прибуток, щодо якої можливе оскарження податкових органів. Невизначеною податковою позицією можуть бути як поточні, так і відкладені податкові активи і зобов’язання.

В даному випадку потрібно застосовувати МСБО 12 «Податки на прибуток» і не створювати будь яких забезпечень  відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні активи і умовні зобов’язання». Одиницею обліку у даному випадку виступає або конкретний випадок невизначеності, або сукупність таких випадків. IFRIC 23 виходить з того, що податківці, перевіряючи цю невизначену позицію, будуть її оскаржувати, бо логічно, що компанія відображатиме цю невизначену позицію на свою користь. При визнанні і оцінці ризик невиявлення не розглядається, тобто очікується, що ця невизначена позиція буде виявлена податковими органами.

На дату визнання невизначеної позиції компанія має виходити з ймовірності прийняття рішення податковим органом щодо цих сум. Якщо у компанії існує висока ймовірність, що податкові органи погодяться з розрахованою нею сумую зобов’язань (або активу) з податку на прибуток, то саме ця сума подається у фінансовій звітності. Якщо ймовірність того, що податкові органи погодяться з розрахованою компанією сумою зобов’язань (або активу) з податку на прибуток низька, то компанія має відобразити наслідки невизначеності податкової позиції саме в тому періоді, коли таке рішення прийнято. Що означає “відобразити наслідки невизначеності податкової позиції”?  Це означає, що компанія повинна довести оцінку зобов’язань (або активу) з податку на прибуток до тієї суми, яка з високою ймовірністю не буде оскаржуватися податковими органами. Компанія може це зробити, використовуючи метод найбільш вірогідного значення або метод очікуваного значення.  Перший (метод найбільш вірогідного значення) використовується, якщо є умовно два варіанти – заплатимо або не заплатимо. Другий (метод очікуваного значення) використовується із застосуванням середньозваженого результату з декількох можливих.

Невизначеність податкової позиції – це облікова оцінка, яка має переглядатися традиційно у разі змін обставин, появи нової інформації або більшого досвіду. Відповідно оцінка зобов’язань (або активів) з податку на прибуток може змінюватися.

IFRIC 23 «Невизначеність в обліку податків на прибуток» не висуває нових вимог щодо розкриття інформації у Примітках до фінансової звітності, проте розкриття невизначеності щодо податків на прибуток вимагається МСБО 1 “Подання фінансової звітності”. Так, п. 125 МСБО 1 передбачено, що компанія має розкривати інформацію про джерела невизначеності оцінки на кінець звітного періоду, а саме їх характер та балансову вартість на кінець звітного періоду.

Ефективна дата – 1 січня 2019 року, дострокове застосування дозволено, способи переходу – ретроспективний та коригування нерозподіленого прибутку на дату першого застосування.

Хотите быть всегда в курсе МСФО-новостей?

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Обсуждение закрыто.