Интерпретации

КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях PDF

КТМФЗ 2 Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти PDF

КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду PDF

КТМФЗ 5 Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію PDF

КТМФЗ 6 Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання PDF

КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» PDF

КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності PDF

КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію PDF

КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта PDF

КТМФЗ МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія PDF

КТМФЗ 15 Угоди про будівництво обєктів нерухомості PDF

КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю PDF

КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам PDF

КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів PDF

КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу PDF

КТМФЗ 20 Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі PDF

КТМФЗ 21 Обов’язкові платежі PDF