Жовтневе засідання Ради з МСБО: які питання у фокусі уваги

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку збереться на відеоконференцію 📌25-28 жовтня 2021 року і вже оприлюднила порядок денний дистанційного засідання. Основними питаннями, які планується обговорити, є:

🔹первісне застосування МСФЗ 17 та МСФЗ 9 (зміни до МСФЗ 17 в частині порівняльної інформації) та внесення відповідних змін до Таксономії МСФЗ

🔹пенсійні виплати, що залежать від доходності певного пулу активів – це питання привернуло увагу Ради з МСБО ще в 2015 році і в 2020 цей проект зазнав чутливих поштовхів

🔹огляд впровадження МСФЗ 10, МСФЗ 11 й МСФЗ 12 та аналіз коментарів та зворотного зв’язку від стейкхолдерів

🔹широкий огляд проекту стандарту щодо тарифного регулювання, а саме його мети і сфери застосування, визнання і оцінки регуляторних активів та регуляторних зобов’язань, ставок, впливу форм розрахунків та взаємодії з іншими стандартами МСФЗ (рішення остаточні приймати не планується, але очікується, що будє сформований план подальших дій)

🔹традиційне питання – гудвіл і його знецінення (суттєвих рішень не очікується)

🔹обговорення нового стандарту з подання фінансової звітності, а якщо конкретніше, то в основному увагу буде сфокусовано на поданні та розкритті операційних витрат

🔹податок на додану вартість, що не відшкодовується, за орендними платежами

🔹фінансування постачальників (ланцюгів поставок)

🔹другий комплексний огляд стандарту МСФЗ для МСП тощо.

🙌Як бачимо, жовтень обіцяє нам чимало професійних новин. Ми слідкуємо за трендами МСФЗ і намагаємося ділитися нами з Вами.