Заключні підсумки перед червневим засіданням Комітету з тлумачень МСФЗ

Комітет з тлумачень МСФЗ дистанційно засідав 🗓8-9 червня 2021 року і в ході засідання було обговорено наступні питання.

📍Передусім, це витрати, необхідні для продажу запасів в контексті МСБО 2 “Запаси”. Ще у лютому 2021 року Комітетом обговорювалося питання, чи включати компаніям при визначенні чистої вартості реалізації запасів всі витрати, необхідні для здійснення продажу, або лише ті, що є додатковими до продажу, як „передбачувані витрати”. Попередньо прийнята позиція, що більш правильний перший варіант, тобто всі витрати, а не лише додаткові. Є ризик того, що фактично компанії можуть дотримуватися другого варіанту. Тому будемо чекати на офіційну позицію, яку потім прокоментуємо.

Ще одне питання, що обговорювалося Комітетом з тлумачень – це необхідність перерахунку порівняльної інформації за попередні періоди, якщо у звітному періоді порушується принцип безперервності. Це питання знаходиться в сфері МСБО 10 “Події після звітного періоду”. З одного боку, якщо не перераховувати порівняльну інформацію, – порушується співставність періодів, представлених у фінансовій звітності (минулий період на основі принципу безперервності, а звітний – не на основі принципу безперервності). З іншого, якщо перераховувати, то наскільки коректно подавати порівняльний період, в якому правомірно застосований принцип безперервності, на основі відсутності принцип безперервності. Комітет з тлумачень схиляється до думки, що порівняльну інформацію, якщо під час її підготовки застосування припущення про безперервність було правомірним, перераховувати не потрібно.

📌В ході обговорення були порушені питання МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” (щодо цільових кредитів Європейського центрального банкута МСФЗ 16 “Оренда” (шодо ідентифікації оренди при придбанні електроенергії на оптовому ринку). Поки що ці питання не включені до порядку денного червневого засідання Комітету з тлумачень МСФЗ.