АМСФЗ

Вебінар у запису!

Управлінський облік в деталях

Управлінський облік – це упорядкована система виявлення, вимірювання, збору, реєстрації, інтерпретації, узагальнення, підготовки та надання важливої для прийняття рішень по діяльності організації інформації та показників для управлінської ланки організації (внутрішніх користувачів – керівників ).

Основним завданням управлінського обліку є відповідь на питання, в якому стані знаходиться організація, як необхідно розподілити наявні ресурси, щоб підвищити ефективність діяльності. 

Побудова управлінського обліку багато в чому залежить від потреб власника та керівництва. Як немає двох однакових людей, так і бачення управлінського обліку у кожної компанії абсолютно різне.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Класифікація витрат у фінансовому та управлінському обліку

✅ Модуль 2 Накладні витрати: секрети ефективного розподілу

✅ Модуль 3 Маржинальний метод обліку витрат та метод повного поглинання витрат: вплив на оцінку запасів та розрахунок прибутку

✅ Модуль 4 Управління фінансовими результатами на основі CVP-аналізу

✅ Модуль 5 Роль релевантних витрат в прийнятті рішень

✅ Модуль 6 Контроль виконання бюджетів. Аналіз відхилень

✅ Модуль 7 Управлінський контроль: нефінансові показники діяльності компаній

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: ТЕТЯНА ДАВИДЮК, професор кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «Харківський політехнічний інститут», експерт з  питань управлінського обліку та бюджетування, Доктор економічних наук, професор, ICFM DipFM,  ICFM DipCA, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Управлінський облік в деталях

480 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн