Типові помилки МСФЗ-звітності: світова практика

📋Щоб уникати помилок при складанні МСФЗ-звітності, корисно знати, які помилки є типовими, які помилки найчастіше виявляються при перевірках. Така робота ведеться як на локальному рівні – рівні компаній (систематизація типових помилок), так і на глобальному. Регулятори періодично публікують зауваження до фінансової МСФЗ-звітності. Наприклад, 15 липня 2021 року Європейська організація з цінних паперів і ринків (ESMA) оприлюднила 25-й звіт зі своєї закритої бази даних за рішеннями, прийнятими європейськими регуляторами фінансових ринків щодо правильності підготовки МСФЗ-звітності.

📌Для розуміння зазначимо, що йдеться про результати роботи 38 регуляторів, яким підзвітні 4500 укладачів МСФЗ-звітності. Тобто репрезентативність вибірки є достатньою, щоб результати вважалися показовими.

🤔Відтак, які ж проблеми є ключовими в МСФЗ-звітності?

Передусім, це МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а саме оцінка очікуваних кредитних збитків (паралельно згадується ситуація з резервами в Україні для державних підприємств, яка напряму суперечить МСФЗ і це пряме порушення нав’язується на державному рівні), знецінення дебіторської заборгованості з фінансової оренди (в частині використання основного та альтернативного підходу до розрахунку резерву), кредитно-знецінені інструменти та подання змін кредитного ризику фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки і збитки (а такі зміни мають відображатися через інший сукупний дохід). Тож, МСФЗ 9 є рекордсменом серед стандартів, щодо яких виявляються порушення.

📍Новий стандарт МСФЗ 16 «Оренда» також попав до цього переліку в частині першого застосування (це цілком зрозуміло, що нові стандарти за відсутності досвіду можуть породжувати помилки), а також нарахування амортизації та витрат на демонтаж.

Як не дивно, але МСБО 1 «Подання фінансової звітності» теж серед стандартів, норми яких виконуються з порушеннями. І, передусім, це класифікація зобов’язань на поточні і непоточні (сподіваємося останні зміни виключать такі порушення). Окремо звернемо увагу на подання «ковідних» витрат. Компанії, які винесли «ковідні» витрати за межі операційної діяльності, як несистематичні витрати, отримали зауваження і були вимушені подати їх у складі операційних витрат.

І на завершення – МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» – цей стандарт регулярно згадується у звітах, бо компанії зчаста не в повному обсязі і неконкретно розкривають інформацію, особливо про фінансові ризики.

🙌Шановні колеги, сподіваємося, ця інформація була корисна для Вас. Якщо бажаєте більше дізнатися щодо порушень в МСФЗ-звітності, запрошуємо до перегляду вебінару в запису «Типові помилки в МСФЗ-звітності» http://amsfo.com.ua/e/pomilky-msfz/