Це сталося ((( МСФЗ для МСП в Україні поза законом 

Це сталося ((( МСФЗ для МСП в Україні поза законом 

Чергові зміни від Міністерства фінансів щодо бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 09 липня 2021 року № 385 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку». https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0_385_%D0%B2%D1%96%D0%B4_09072021.pdf

Коротко про зміни. Почнемо з останнього абзацу, де дуже скромно зазначено, що у НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» «абзац другий пункту 1 розділу ІV виключити». Пригадаємо, яким був цей абзац (((

«IV. Розкриття інформації у фінансовій звітності

1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть застосовувати підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосовування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом).»

Відтак МСФЗ для МСП в Україні під забороною. Що робити тим, хто їх вже застосовує – ми подумаємо завтра… Але це проблема, яка ще потребує дослідження, бо я, наприклад, не знаю країн, які відмовлялися від МСФЗ для МСП, тому навіть світову практику зараз не знайти, тож доведеться знову щось вигадувати українсько-особливо-бухгалтерське.

Решта змін взагалі вже мерхне…

Серед інших змін – перейменування субрахунку 715 «Одержані штрафи» в просто «Штрафи». З цим не можна не погодитися, бо дохід виникає не тільки коли штрафи вже одержані, але й коли вони тільки нараховані. Проте підприємства, які мали б визнати нараховані, але ще не одержані штрафи, «прикриваючись» саме назвою 715 субрахунку намагалися не визнавати доходів. Підтекст, я думаю, зрозумілий.

На що ще хотілось би звернути увагу – це ПОЛОЖЕННЯ про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки … від 19.12.2006 № 1213. Нібито такі собі технічні зміни до пп. 1.2. п. 1 розділу V: «На матеріальне заохочення – за дебетом субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” і кредитом рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та фінансового плану» (тобто просто переставлено слова місцями). Тут просто щастя в очах, що в 2018 році це положення було доповнено реченням про те, що «Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть застосовувати (а значить можуть і не застосовувати) норми цього Положення, якщо вони НЕ суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.». Тому дихаємо рівно і продовжуємо застосовувати МСФЗ. А для тих, хто ще не відважився і складає звітність за П(С)БО, для інформації – всі витрати за програмами участі в прибутках за МСФЗ – це витрати, а не розподіл прибутку (пряма норма МСБО 19 «Винагороди працівникам»).

Більшість змін стосується кодифікатору адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (як реквізиту фінансової звітності) та заміни слів «цілісний майновий комплекс» на «єдиний (цілісний) майновий комплекс» (це пов’язано із законодавством в сфері оренди і приватизації державного та комунального майна). Такі зміни торкнулися Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 № 88, НПСБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291, НПСБО 25 “Спрощена фінансова звітність”, НП(С)БО 14 “Оренда”, Наказу Міністерства фінансів України «Про Примітки до річної фінансової звітності» від 29 листопада 2000 року N 302, НПСБО 29 “Фінансова звітність за сегментами”, НПСБО 32 “Інвестиційна нерухомість”.