Третій баланс: коли потрібно подавати і як?

📜МСБО 1 “Подання фінансової звітності” до повного комплекту фінансової звітності включено звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду (так званий – “третій баланс”) в певних випадках. Що це за випадки?
📍Передусім подання третього балансу вимагається у ситуаціях, коли компанія застосовує облікову політику ретроспективно або
здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або перекласифікує статті своєї фінансової звітності.

Зверніть увагу! Подання третього балансу вимагається, якщо ретроспективне застосування, ретроспективний перерахунок або перекласифікація мають СУТТЄВИЙ вплив на інформацію у звіті про фінансовий стан на початок попереднього періоду.
Ще один випадок подання третього балансу регламентується МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” – звіт про фінансовий стан складається і на початок порівняльного періоду (тобто на дату переходу на МСФЗ).

Вимога подання «третього балансу» за МСФЗ не може бути реалізована повною мірою, оскільки у затвердженій НП(С)БО 1 формі «Звіту про фінансовий стан» відсутні графи для балансової дати (на початок найбільш раннього порівняльного періоду), а можливість додавання граф відсутня. Тож у разі необхідності подання третього балансу потрібно або складати звітність в МСФЗ-форматі, або … Які будуть пропозиції і як виходите з ситуації❓👇