АМСФЗ

Вебінар у запису!

Сучасні тренди МСФЗ-звітності

Практичне застосування МСФЗ пов’язане з достатньою кількістю проблемних питань, вирішення яких вимагає глибоких теоретичних і практичних знань з МСФЗ. Зміна законодавства висуває нові вимоги до освіти, навичок і досвіду не тільки співробітників компаній, а й до аудиторів, які підтверджують фінансову звітність, складену за МСФЗ, та надають супутні послуги в цій сфері.

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також потребують постійного оновлення і актуалізації.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Концептуальна основа фінансової звітності

1.1 Статус і призначення концептуальних основ МСФЗ

1.2 Фінансова звітність і її види

1.3 Оцінка в МСФЗ-звітності

1.4 Подання та розкриття інформації

✅ Модуль 2 Кризові маркери в МСФЗ-звітності

2.1 Розкриття оцінок, суджень і припущень

2.2 Кризові маркери у фінансовій МСФЗ-звітності

2.3 Розкриття ризиків та наслідків

2.4 Проміжна фінансова звітність

✅ Модуль 3 Типові помилки в МСФЗ-звітності

3.1 Помилки при переході на МСФЗ

3.2 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»: Про помилки у звітності

3.3 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»: Про розкриття помилок

3.4 МСФЗ про розкриття помилок

✅ Модуль 4 Примітки до фінансової МСФЗ-звітності: Best practic

4.1 Місце приміток у фінансовій МСФЗ-звітності

4.2 Розкриття у фінансовій МСФЗ-звітності

4.3 Компоненти приміток до фінансової МСФЗ-звітності

4.4 Модель приміток до фінансової МСФЗ-звітності

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Сучасні тренди МСФЗ-звітності

2400 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн