АМСФЗ

Вебінар у прямому ефірі!

Сучасна концепція аудиту: організація та методика

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який вступив в дію 01 жовтня 2018 року, покликаний докорінно змінити засади аудиторської діяльності в України, через встановлення принципово нової системи її регулювання і нагляду, а також посилення вимог до суб’єктів аудиторської діяльності. Більшість норм Закону стосуються саме дотримання правових засад проведення обов’язкового аудиту та аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, але при цьому не  містять завершених правових механізмів в сфері організації процесу аудиту,  з метою отримання достатньої кількості якісних аудиторських доказів для обґрунтування сформованої аудитором думки у звіті незалежного аудитора, що значно ускладнює застосування теорії у практиці аудиту, спричиняє ризики висловлення аудитором необґрунтованої думки щодо фінансової звітності, яка була об’єктом аудиту, а також знижує інформативність звіту незалежного аудитора для його користувачів.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Аналіз концептуальної основи завдань з надання впевненості, визначення критеріїв оцінювання предмета завдання та основних характеристик елементів завдання

✅ Модуль 2 Організаційно – методичні підходи формування аудиторських доказів у процесі виконання завдань з аудиту

✅ Модуль 3 Практика застосування критеріїв оцінки достатності аудиторських доказів з метою обґрунтування думки у звіті незалежного аудитора

✅ Модуль 4 Звіт незалежного аудитора в контексті МСА та ЗУ « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: МАНЬКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА, директор ТОВ «АФ «Надійність», член Громадської Ради при ДФС у Вінницькій області, член правління Асоціації платників податків у Вінницькій області,  експерт з питань аудиту, кандидат економічних наук, сертифікований аудитор

Вебінар

у прямому ефірі!

Сучасна концепція аудиту: організація та методика

960 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн