Суб’єктивізм у фінансовій звітності та її корисність і якість

📜Фінансова звітність відображає фінансовий стан підприємства та результати його діяльності, і керівництво, безумовно, намагається подати їх у якнайкращому вигляді. Внаслідок цього виникає певний суб’єктивізм, який проявляється у поданні саме тієї інформації, яка є вигідною для керівництва.

📌Методологічним підґрунтям такого суб’єктивізму є наявність певного набору альтернативних облікових рішень щодо оцінки активів і зобов’язань та можливість варіювати фінансовими результатами як через зміни облікових оцінок і політик, так і шляхом вуалювання та фальсифікації. Водночас, показники, які формуються на основі даних бухгалтерського обліку останнім часом суттєвою мірою втратили інформаційну місткість і цінність для прийняття управлінських рішень. Варіативність і неоднозначність інтерпретації показників фінансової звітності обертається управлінськими помилками. Це призводить до того, що якість і корисність фінансової звітності, якою вона є на цей час, викликає обґрунтовані сумніви.

❓А Ви як думаєте? Чи є Ваша звітність якісною і корисною?