Суб’єкти професійного судження для цілей МСФЗ-звітності: хто вони?

📜Суб’єктами професійного судження є коло посадових осіб, які отримали відповідно до внутрішніх регламентів право на винесення професійного судження. Винесення професійного судження має бути довірено конкретному колу посадових осіб, оскільки неперсоніфікованим рішенням притаманний ризик безвідповідальності, тобто винесення професійного судження – це прийняття відповідальності за ці рішення.

Надання права на винесення професійного судження будь-якому учаснику процесу підготовки фінансової звітності спричиняє загрозу некомпетентності рішень. Тому, визначаючи суб’єктів професійного судження, пропонується виокремлювати компетентних посадових осіб, яким може бути довірено винесення професійного судження. Компетентність посадових осіб, яким довірено винесення професійного судження, може вплинути на оцінку ризиків аудиторської перевірки фінансової звітності.

📌Посилання на внутрішні регламенти передбачає, що на підприємствах доречно розробляти відповідні критерії відбору осіб, здатних виносити професійне судження, процедури документального закріплення цього права, компетенції, у межах яких конкретна посадові особа має право на винесення професійного судження, формат його винесення. Апріорі розуміється, що право має бути закріплено документально. Тому першим елементом документального забезпечення професійного судження є наказ (або аналогічний за юридичною силою документ), що встановлює коло осіб, які мають право виносити професійне судження, до якого доречно включати керівництво та першу лінію топ-менеджменту. Важливо, щоб до кола осіб, які мають право виносити професійне судження, були включені не лише спеціалісти обліково-фінансового сектора, а й інших сфер діяльності підприємства, що випливає з предмета професійного судження.