МАСБА

Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів

МСФЗ start-up

☝ МСФЗ-start-up — ваша перша сходинка до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) !

Цей курс з МСФЗ для активних і цілеспрямованих. Якщо Ви ніколи не стикалися з МСФЗ, але розумієте, що більшість солідних компаній вже не мають інших стандартів і усвідомлюєте необхідність удосконалити свої професійні знання, то цей курс для Вас.

ДЕ і КОЛИ?

27-30 січня 2020 р.

КОНТАКТИ

(068) 818 10 10
(097) 818 10 10
(095) 188 10 10
(066) 188 10 10

🎯Ефективність курсу стартапу для Вас:
☑Конкурентні переваги на ринку праці
☑Підвищена лояльність і довіра роботодавців
☑ Можливість претендувати на більш високу заробітну плату
☑Початкові, але систематизовані знання з МСФЗ
☑Грамотне володіння сучасною обліковою термінологією
☑Можливість перейняти досвід висококваліфікованих фахівців-практиків з МСФЗ
☑Старт для подальшого вивчення МСФЗ та міжнародної сертифікації

 

🗓 Дати проведення:
27-30 січня 2020 р., Київ

Вартість повного курсу стартапу:
6500 грн.

Програма Start-up курсу:

Програма курсу складається з 15 модулів (4 повних дні занять). Модулі логічно пов’язані між собою і побудовані в чіткій послідовності для ефективного засвоєння матеріалу. Кожний модуль містить теоретичний матеріал і практичні завдання.

✍Модуль 1. МСФЗ: ідея, статус, ієрархія. Концептуальні основи фінансової звітності (цілі, об’єкти, припущення). Якісні характеристики фінансової звітності. Елементи фінансової звітності (визначення, визнання, оцінка)

✍Модуль 2. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. Події після звітного періоду. Проміжна фінансова звітність.

✍Модуль 3. Концепція тимчасової вартості грошей. Ставки дисконтування: види і вибір.

✍Модуль 4. Основні засоби. Витрати на позики. Зменшення корисності активів.

✍Модуль 5. Нематеріальні активи. Інвестиційна нерухомість. Оренда.

✍Модуль 6. Непоточні активи, утримувані для продажу. Припинена діяльність. Запаси.

✍Модуль 7. Забезпечення і резерви. Непередбачені зобов’язання та непередбачені активи. Практикум: розрахунок і облік резервів і забезпечень.

✍Модуль 8. Дохід від продажу товарів. Інші види доходів. Практикум: облік виручки.

✍Модуль 9. Оцінка справедливої вартості.

✍Модуль 10. Податки на прибуток. Відкладені податкові активи і зобов’язання.

✍Модуль 11. Виплати працівникам: види. Довгострокові і відкладені виплати. Практикум: облік виплат працівникам. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін.

✍Модуль 12. Фінансові інструменти: поняття та види. Облік основних фінансових інструментів. Практикум: облік фінансових інструментів.

✍Модуль 13. Фінансова МСФЗ-звітність: основи. Склад фінансової звітності. Практикум: складання фінансової звітності.

✍Модуль 14. Звіт про рух грошових коштів: види діяльності та подання. Методи складання звіту про рух грошових коштів. Практикум: складання звіту про рух грошових коштів.

✍Модуль 15. Перше застосування МСФЗ. Організація переходу на МСФЗ. Поняття і види трансформації фінансової звітності.

🎯 Знання, які Ви отримаєте на курсі МСФЗ-Start-up, сьогодні є обов’язковими для широкого кола бухгалтерів.
В процесі навчання Ви отримаєте практичні навички, які неодмінно стануть Вам у нагоді. Для навчання на курсі МСФЗ-Start-up не потрібна попередня підготовка з МСФЗ, достатньо базових знань фінансового обліку та звітності. У курсі оптимально поєднується теоретичний матеріал і практичні приклади. Для комфортного навчання слухачі забезпечуються ілюстрованими робочими зошитами-конспектами, які дозволяють максимально систематизувати отримані знання та навички. Курс МСФЗ-Start-up не обтяжений матеріалами зі складних і специфічних стандартів, які мають обмежене або суто галузеве застосування, так як для вивчення таких стандартів призначені інші програми навчання МСФЗ.

🎯Цільова аудиторія:
Слухачами курсу ми бачимо:
— бухгалтерів, які претендують на зайняття посади, що вимагає вміння трансформувати звітність у формат МСФЗ;
— бухгалтерів, економістів, фінансистів, які знаходяться в пошуку роботи і бажають підвищити свій професійний рівень;
— викладачів облікових дисциплін ВНЗ, в яких вводяться предмети з МСФЗ;
— студентів і випускників економічних спеціальностей;
— нефінансових працівників компаній, що застосовують МСФЗ для складання звітності;
— майбутніх фінансових менеджерів і співробітників бухгалтерських служб організацій, які застосовують МСФЗ;
— всіх, бажаючих стати високооплачуваним та затребуваним фахівцем фінансової сфери.

Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів

МАСБА

«Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів» (ПВНЗ «МАСБА») (ліцензія МОН від 13.12.2018 наказ №3022-л) є вищим навчальним закладом, який реалізує професійні програми підвищення кваліфікації, удосконалення знань, стажування, спеціалізації та інші види післядипломної освіти, здійснює спеціалізоване вдосконалення вищої освіти та професійної підготовки фахівців у сфері бухгалтерського обліку і аудиту шляхом поглиблення і оновлення їх професійних знань, умінь, інших компетенцій, виконує наукові, методологічні та методичні функції у сфері післядипломної освіти бухгалтерів і аудиторів. Однією з основних спеціалізацій Академії є саме навчання персоналу з питань практичного застосування МСФЗ.

Наші тренери мають великий практичний та викладацький досвід проведення семінарів і тренінгів з актуальних питань бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, у тому числі у корпоративному форматі, а також надання консультаційної та методологічної допомоги працівникам обліково-фінансової сфери. 

26167956_1539199982826300_1567068951138192183_n-1.jpg

«Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів»  (ПВНЗ «МАСБА») є акредитованим провайдером міжнародних сертифікаційних програм АССА, СІМА, ІСFМ за МСФЗ.

НАШ Лектор

Олена харламова

Харламова Олена – ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, віце-президент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України», AССА DipIFR , ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, доктор економічних наук, експерт з фінансового обліку, звітності та МСФЗ.

-О.В..jpg

МАСБА

Зареєструйтеся на курс стартапу за телефонами:

(068) 818 10 10
(097) 818 10 10
(095) 188 10 10
(066) 188 10 10