MASBA

МСФЗ start-up! Online!

☝ МСФЗ-start-up – ваша перша сходинка до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) !

Цей курс з МСФЗ для активних і цілеспрямованих. Якщо Ви ніколи не стикалися з МСФЗ, але розумієте, що більшість солідних компаній вже не мають інших стандартів і усвідомлюєте необхідність удосконалити свої професійні знання, то цей курс для Вас.

Підпишіться на нашу розсилку новин та отримуйте ексклюзивні пропозиції!


Обрали нас

0 +
СЛУХАЧІВ

ПОРАДА ВІД ОЛЕНИ ХАРЛАМОВОЇ

Як швико приєднатись до курсу

🎯Ефективність курсу стартапу для Вас:
☑Конкурентні переваги на ринку праці
☑Підвищена лояльність і довіра роботодавців
☑ Можливість претендувати на більш високу заробітну плату
☑Початкові, але систематизовані знання з МСФЗ
☑Грамотне володіння сучасною обліковою термінологією
☑Можливість перейняти досвід висококваліфікованих фахівців-практиків з МСФЗ
☑Старт для подальшого вивчення МСФЗ та міжнародної сертифікації

Формат: дистанційний 24/7, підтримка лектора

Тривалість курсу – 30 академічних годин

Вартість: 7 500 грн.

Програма Start-up курсу:

Програма курсу складається з 15 модулів (4 повних дні занять). Модулі логічно пов’язані між собою і побудовані в чіткій послідовності для ефективного засвоєння матеріалу. Кожний модуль містить теоретичний матеріал і практичні завдання.

✍Модуль 1. МСФЗ: ідея, статус, ієрархія. Концептуальні основи фінансової звітності (цілі, об’єкти, припущення). Якісні характеристики фінансової звітності. Елементи фінансової звітності (визначення, визнання, оцінка)

✍Модуль 2. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. Події після звітного періоду. Проміжна фінансова звітність.

✍Модуль 3. Концепція тимчасової вартості грошей. Ставки дисконтування: види і вибір.

✍Модуль 4. Основні засоби. Витрати на позики. Зменшення корисності активів.

✍Модуль 5. Нематеріальні активи. Інвестиційна нерухомість. Оренда.

✍Модуль 6. Непоточні активи, утримувані для продажу. Припинена діяльність. Запаси.

✍Модуль 7. Забезпечення і резерви. Непередбачені зобов’язання та непередбачені активи. Практикум: розрахунок і облік резервів і забезпечень.

✍Модуль 8. Дохід від продажу товарів. Інші види доходів. Практикум: облік виручки.

✍Модуль 9. Оцінка справедливої вартості.

✍Модуль 10. Податки на прибуток. Відкладені податкові активи і зобов’язання.

✍Модуль 11. Виплати працівникам: види. Довгострокові і відкладені виплати. Практикум: облік виплат працівникам. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін.

✍Модуль 12. Фінансові інструменти: поняття та види. Облік основних фінансових інструментів. Практикум: облік фінансових інструментів.

✍Модуль 13. Фінансова МСФЗ-звітність: основи. Склад фінансової звітності. Практикум: складання фінансової звітності.

✍Модуль 14. Звіт про рух грошових коштів: види діяльності та подання. Методи складання звіту про рух грошових коштів. Практикум: складання звіту про рух грошових коштів.

✍Модуль 15. Перше застосування МСФЗ. Організація переходу на МСФЗ. Поняття і види трансформації фінансової звітності.

🎯 Знання, які Ви отримаєте на курсі МСФЗ-Start-up, сьогодні є обов’язковими для широкого кола бухгалтерів.

В процесі навчання Ви отримаєте практичні навички, які неодмінно стануть Вам у нагоді. Для навчання на курсі МСФЗ-Start-up не потрібна попередня підготовка з МСФЗ, достатньо базових знань фінансового обліку та звітності. У курсі оптимально поєднується теоретичний матеріал і практичні приклади. Для комфортного навчання слухачі забезпечуються ілюстрованими робочими зошитами-конспектами, які дозволяють максимально систематизувати отримані знання та навички. Курс МСФЗ-Start-up не обтяжений матеріалами зі складних і специфічних стандартів, які мають обмежене або суто галузеве застосування, так як для вивчення таких стандартів призначені інші програми навчання МСФЗ. 

🎯Цільова аудиторія:

Слухачами курсу ми бачимо:
– бухгалтерів, які претендують на зайняття посади, що вимагає вміння трансформувати звітність у формат МСФЗ;
– бухгалтерів, економістів, фінансистів, які знаходяться в пошуку роботи і бажають підвищити свій професійний рівень;
– викладачів облікових дисциплін ВНЗ, в яких вводяться предмети з МСФЗ;
– студентів і випускників економічних спеціальностей;
– нефінансових працівників компаній, що застосовують МСФЗ для складання звітності;
– майбутніх фінансових менеджерів і співробітників бухгалтерських служб організацій, які застосовують МСФЗ;
– всіх, бажаючих стати високооплачуваним та затребуваним фахівцем фінансової сфери.

Гаряча пропозиція!

Акційна ціна!

7500 грн.

Програми навчання МАСБА - 2020

Актуальні заходи

АССА DipIFR (Rus.)

Програма АССА DipIFR (Rus.) — міжнародний диплом з МСФЗ (Diploma in International Financial Reporting) — найпрестижніша і затребувана міжнародна сертифікаційна програма (російською мовою) в сфері Міжнародних стандартів фінансової звітності.

CIMA (P1) — Управління ефективністю операцій

Управління ефективністю операцій (P1) — перший модуль за програмою CIMA «Управління ефективністю бізнесу». Кваліфікація розроблена для фінансових і нефінансових фахівців і дає можливість отримати міжнародний сертифікат і вдосконалити навички в області управлінського обліку, спрямовані на підвищення ефективності бізнесу.

ICFM-DipIFRS

МАСБА запрошує Вас пройти навчання за програмою ICFM UK модуля «Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності» і отримати диплом Dip IFRS, ICFM (Великобританія) та отримати диплом міжнародного рівня вже у цьому році!

Календар заходів МАСБА!

Червень 2020
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя
01.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 05.06.2020

12:00: Вебінар у прямому ефірі! Знецінення та відновлення корисності нефінансових активів в МСФЗ-звітності

12:00: Вебінар у прямому ефірі! Знецінення та відновлення корисності нефінансових активів в МСФЗ-звітності
06.06.2020 07.06.2020
08.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 12.06.2020

12:00: Вебінар у прямому ефірі! Амортизована собівартість: ставки, дисконти, премії та SPPI

12:00: Вебінар у прямому ефірі! Амортизована собівартість: ставки, дисконти, премії та SPPI
13.06.2020 14.06.2020
15.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 20.06.2020 21.06.2020
22.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 27.06.2020 28.06.2020
29.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 04.07.2020

09:00: CIMA P1 — Управління ефективністю операцій. Київ

09:00: CIMA P1 — Управління ефективністю операцій. Київ
05.07.2020

Наші викладачі

Харламова Олена Вікторівна

Генеральний директор Агентства з МСФЗ, ректор ПВНЗ “МАСБА”, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської ГС “ПAБУ”, головний науковий співробітник відділу методології бухгалтерського обліку ДННУ “Академія фінансового управління”, сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, доктор економічних наук, експерт з МСФЗ.

Манько Надія Федорівна

Директор ТОВ «АФ «Надійність», сертифікований аудитор, член Громадської Ради при ДФС у Вінницькій області, член правління Асоціації платників податків у Вінницькій області.

Зацерковна Тетяна Миколаївна

Генеральний директор ТОВ «СЕЙЯ-КИРШ-АУДИТ», сертифікований аудитор, заступник Голови Громадської ради при Державній фіскальній службі у м.Києві, експерт з МСФЗ, DipIFR, заслужений економіст України, член ГС "ПАБУ".

Давидюк Тетяна Вікторівна

Професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», керівник Харківського представництва Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України», сертифікований аудитор, ICFM, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, експерт з управлінського обліку.

Новіченко Людмила Степанівна

Доцент кафедри фінансового обліку за МСФЗ та П(С)БО ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», директор ТОВ «Центр розвитку аудиту», сертифікований аудитор України, кандидат економічних наук.

Рубітель Ольга Юріївна

Сертифікований аудитор з практичним аудиторським досвідом, ACCA DipIFR, розробник внутрішньофірмових стандартів аудиторських фірм, постановник та інтегратор систем контролю якості аудиторських послуг, професійний викладач.

Чому МАСБА

0 +
НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Наші тренери мають великий практичний та викладацький досвід проведення семінарів і тренінгів з актуальних питань бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, у тому числі у корпоративному форматі, а також надання консультаційної та методологічної допомоги працівникам обліково-фінансової сфери. 

Наші клієнти - лідери ринку!

НАШІ ПЕРЕВАГИ

— акредитований провайдер з підтвердженим рівнем якості навчальних процесів
— зручний формат навчання (очний, дистанційний, вечірній, групи вихідного дня)
— он-лайн навчальні матеріали в доступі 24/7
— сертифіковані викладачі та визнані есперти з досвідом 10+ років практики.