АМСФЗ

МСФЗ start-up! Online!

☝ МСФЗ-start-up – ваша перша сходинка до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) !

Цей курс з МСФЗ для активних і цілеспрямованих. Якщо Ви ніколи не стикалися з МСФЗ, але розумієте, що більшість солідних компаній вже не мають інших стандартів і усвідомлюєте необхідність удосконалити свої професійні знання, то цей курс для Вас.

Підпишіться на нашу розсилку новин та отримуйте ексклюзивні пропозиції!

Обрали нас

0 +
СЛУХАЧІВ

збірник завдань та рішень DipIFR безкоштовно!

збірник завдань та рішень CIMA безкоштовно!

🎯Ефективність курсу стартапу для Вас:
☑Конкурентні переваги на ринку праці
☑Підвищена лояльність і довіра роботодавців
☑ Можливість претендувати на більш високу заробітну плату
☑Початкові, але систематизовані знання з МСФЗ
☑Грамотне володіння сучасною обліковою термінологією
☑Можливість перейняти досвід висококваліфікованих фахівців-практиків з МСФЗ
☑Старт для подальшого вивчення МСФЗ та міжнародної сертифікації

Формат: дистанційний 24/7, підтримка лектора

Тривалість курсу – 30 академічних годин

Вартість: 7 500 грн.

ПОРАДА ВІД ОЛЕНИ ХАРЛАМОВОЇ

Як швидко приєднатись до курсу

Програма Start-up курсу:

Програма курсу складається з 15 модулів (4 повних дні занять). Модулі логічно пов’язані між собою і побудовані в чіткій послідовності для ефективного засвоєння матеріалу. Кожний модуль містить теоретичний матеріал і практичні завдання.

✍Модуль 1. МСФЗ: ідея, статус, ієрархія. Концептуальні основи фінансової звітності (цілі, об’єкти, припущення). Якісні характеристики фінансової звітності. Елементи фінансової звітності (визначення, визнання, оцінка)

✍Модуль 2. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. Події після звітного періоду. Проміжна фінансова звітність.

✍Модуль 3. Концепція тимчасової вартості грошей. Ставки дисконтування: види і вибір.

✍Модуль 4. Основні засоби. Витрати на позики. Зменшення корисності активів.

✍Модуль 5. Нематеріальні активи. Інвестиційна нерухомість. Оренда.

✍Модуль 6. Непоточні активи, утримувані для продажу. Припинена діяльність. Запаси.

✍Модуль 7. Забезпечення і резерви. Непередбачені зобов’язання та непередбачені активи. Практикум: розрахунок і облік резервів і забезпечень.

✍Модуль 8. Дохід від продажу товарів. Інші види доходів. Практикум: облік виручки.

✍Модуль 9. Оцінка справедливої вартості.

✍Модуль 10. Податки на прибуток. Відкладені податкові активи і зобов’язання.

✍Модуль 11. Виплати працівникам: види. Довгострокові і відкладені виплати. Практикум: облік виплат працівникам. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін.

✍Модуль 12. Фінансові інструменти: поняття та види. Облік основних фінансових інструментів. Практикум: облік фінансових інструментів.

✍Модуль 13. Фінансова МСФЗ-звітність: основи. Склад фінансової звітності. Практикум: складання фінансової звітності.

✍Модуль 14. Звіт про рух грошових коштів: види діяльності та подання. Методи складання звіту про рух грошових коштів. Практикум: складання звіту про рух грошових коштів.

✍Модуль 15. Перше застосування МСФЗ. Організація переходу на МСФЗ. Поняття і види трансформації фінансової звітності.

🎯 Знання, які Ви отримаєте на курсі МСФЗ-Start-up, сьогодні є обов’язковими для широкого кола бухгалтерів.

В процесі навчання Ви отримаєте практичні навички, які неодмінно стануть Вам у нагоді. Для навчання на курсі МСФЗ-Start-up не потрібна попередня підготовка з МСФЗ, достатньо базових знань фінансового обліку та звітності. У курсі оптимально поєднується теоретичний матеріал і практичні приклади. Для комфортного навчання слухачі забезпечуються ілюстрованими робочими зошитами-конспектами, які дозволяють максимально систематизувати отримані знання та навички. Курс МСФЗ-Start-up не обтяжений матеріалами зі складних і специфічних стандартів, які мають обмежене або суто галузеве застосування, так як для вивчення таких стандартів призначені інші програми навчання МСФЗ. 

🎯Цільова аудиторія:

Слухачами курсу ми бачимо:
– бухгалтерів, які претендують на зайняття посади, що вимагає вміння трансформувати звітність у формат МСФЗ;
– бухгалтерів, економістів, фінансистів, які знаходяться в пошуку роботи і бажають підвищити свій професійний рівень;
– викладачів облікових дисциплін ВНЗ, в яких вводяться предмети з МСФЗ;
– студентів і випускників економічних спеціальностей;
– нефінансових працівників компаній, що застосовують МСФЗ для складання звітності;
– майбутніх фінансових менеджерів і співробітників бухгалтерських служб організацій, які застосовують МСФЗ;
– всіх, бажаючих стати високооплачуваним та затребуваним фахівцем фінансової сфери.

Гаряча пропозиція!

Акційна ціна!

7500 грн.