Співпраця Фонду МСФЗ та Світового банку з метою підтримки країн, що розвиваються

📝Фонд МСФЗ та Світовий банк поглиблюють співпрацю з метою підтримки країн, що розвиваються, у використанні стандартів МСФЗ.
Угода у формі Меморандуму про взаєморозуміння (MoU) відображає думку організацій про те, що прозорість, підзвітність та ефективність відіграють важливу роль у залученні внутрішніх інвестицій, стимулюванні економічного розвитку та у скороченні бідності.

Світовий банк протягом багатьох років співпрацює з донорськими організаціями з метою заохочення використання стандартів МСФЗ в країнах, що розвиваються, як частину своєї роботи з підтримки створення відкритих та прозорих фінансових систем.
📍Поєднання потужних технічних знань Фонду МСФЗ з розгалуженою мережею та значною міжнародною та регіональною присутністю Світового банку представляє можливість обом організаціям просувати свої відповідні місії, що стосуються суспільних інтересів.
В останні роки велика кількість країн, що розвиваються, приймають стандарти МСФЗ. Однак багатьом із цих країн потрібна додаткова підтримка при прийнятті стандартів МСФЗ або внесенні значних змін до цих стандартів. Поглиблення співпраці зі Світовим банком є ​​очевидним способом досягнення цієї мети Фонду МСФЗ.