Що таке ієрархія справедливої вартості? 

📍Одним з ключових питань МСФЗ 13 є встановлення ієрархії справедливої ​​вартості. Мета такої ієрархії – донести до користувача основу для оцінок за справедливою вартістю, дозволяючи йому сформувати власний рівень довіри до таких оцінок і порівнювати оцінки справедливої ​​вартості різних компаній.

Ієрархія складається з трьох рівнів, за якими класифікуються вихідні дані, які використовуються в розглянутих вище підходах і методах оцінки справедливої ​​вартості.

Найбільш пріоритетним є ✔️1-й рівень, до якого включаються котирувальні ціни на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань, які є спостережуваними, тобто що знаходяться у вільному доступі для широкого кола осіб.

✔️У 2-й рівень включаються вихідні дані, які не є котирувальними цінами, але вони прямо або непрямо є спостережуваними для активу або зобов’язання.

Найменш пріоритетний – ✔️3-й рівень, до якого включаються неспостережувані вихідні дані, засновані на судженнях самого підприємства, тобто відсутні у вільному доступі широкому колу осіб.

Спостережувані вихідні дані – це вихідні дані, які розробляються з використанням ринкових даних, таких як загальнодоступна інформація про фактичні події або операції, і які відображають припущення, які використовувалися б учасниками ринку при встановленні ціни на актив або зобов’язання.

Неспостережувані вихідні дані – це вихідні дані, для яких ринкові дані недоступні і які розроблені з використанням всієї доступної інформації при тих припущеннях, які використовувалися б учасниками ринку при встановленні ціни на актив або зобов’язання.

Якщо для оцінки справедливої ​​вартості використовуються різні вихідні дані, які можуть бути віднесені до різних рівнів ієрархії, то оцінка справедливої ​​вартості повністю відноситься до того ж рівня ієрархії, до якого відносяться вихідні дані найнижчого рівня, що є істотним для оцінки в цілому.

📌До речі, у нашому “Маркеті вебінарів 24/7” є цікавий вебінар “Справедлива вартість в МСФЗ-звітності: ключові вимоги та приклади розкриття”. Детальніше можете ознайомитись за посиланням: http://amsfo.com.ua/e/spravedlyva-vartist-v-msfz/. На вебінарі ми розібрали, які положення має містити облікова політика щодо справедливої вартості, які ключові судження і припущення розкриваються, а також з’ясували які розкриття вимагаються у разі однократних та регулярних оцінок і ще багато цікавих і корисних питань.