Що гальмує процеси ефективного впровадження МСФЗ в Україні?

МСФЗ впевнено крокують по країні, все більше і більше підприємств складають МСФЗ-звітність. 📌Проте українські підприємства у запровадженні МСФЗ мають суттєві складнощі, спричинені наявністю інституційних, правових, методологічних, технічних, фінансових і кадрових проблемних аспектів. Відсутність уніфікованих форматів фінансової звітності, не передбачених МСФЗ, ускладнюють процеси її формування та використання для цілей національної статистики й системи оподаткування.

📍Прийняті в Україні підходи до оподаткування прибутку підприємств за даними бухгалтерського обліку висувають додаткові вимоги щодо достовірності фінансової звітності та стримують певною мірою якісне застосування МСФЗ. Загальновідомо, що МСФЗ відрізняються підходом на основі принципів, а не правил, наслідком чого може бути неоднозначне трактування їхніх вимог. Проте національні регуляторні органи не можуть тлумачити МСФЗ на рівні нормативно-правових актів, що створює інформаційні прогалини методологічного забезпечення формування фінансової МСФЗ-звітності. 📃В Україні оприлюднено виключно МСФЗ, але значна частина матеріалів (основа для прийняття висновків, ілюстративні матеріали, приклади тощо) доступні укладачам фінансової звітності за додаткову плату, що створює певні бар’єри для глибокого розуміння і практичного застосування МСФЗ. Наявність неузгоджених положень МСФЗ та національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, регуляторного нагляду перешкоджає ефективному процесу імплементації МСФЗ в Україні. 🤔А Ви, колеги, які бачите перешкоди на шляху ефективного впровадження МСФЗ в Україні?