АМСФЗ

МАСБА

Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Курс вебінарів

Путівник аудитора

Вкажіть ваші дані для участі:

♦ Замовити корпоративне навчання!

♦ ACCA DipIFR - Cертифікаційна програма (з 4 вересня 2021 р.)
♦ Сертифікаційна програма з МСФЗ DipIFRS (ICFM). Online-формат! (дистанційний 24/7)
♦ CIMA P1 — Управління ефективністю операцій.
♦ CIMA P2 — Управління ефективністю бізнесу.
♦ CIMA P1 P2 — 2 програми.
♦ МСФЗ-start-up авторський курс Олени Харламової! Online-формат! (дистанційний 24/7)ДЕ і КОЛИ?

грудень 2019 р.

КОНТАКТИ

(068) 818 10 10
(097) 818 10 10
(095) 188 10 10
(066) 188 10 10

☝«Путівник аудитора: як працювати не порушуючи або
практичні рекомендації застосування Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг»

🗓 Дати проведення:
грудень 2019 р., Київ

Вартість повного курсу:
6500 грн.

Програма курсу:

1. Ефективне контрольне середовище – must have нашого часу або зона відповідальності керівництва в системі контролю якості.
2. Оцінка персоналу аудиторської компанії: кадрові заходи, що покликані оцінити відповідність, якість і потенціал працівників компанії.
3. Ясний розум сумнівів аудитора або професійний скептицизм як помічник належному прийняттю професійного судження.
4. Винагорода персоналу в світлі концепції управління людськими ресурсами.
5. Сутність, місце і роль аудиторських процедур у процесі отримання аудиторських доказів.
6. Майстерня аудитора: прийоми аудиту або практика застосування аудиторських процедур.
7. Конструктивний процес взаємодії з управлінським персоналом під час аудиту: як, коли, навіщо.
8. Алгоритм отримання аудитором відповідного рівня впевненості через застосування рівня суттєвості.

Практичне значення для аудиторів. Одним з факторів підтримки належного рівня кваліфікації аудиторів є їх навчання. Розроблена програма удосконалення професійних знань забезпечує досягнення високого рівня кваліфікації аудиторів через оновлення теоретичних знань та практичних навичок та, відповідно, якість аудиту. Удосконалення професійних знань аудиторів за запропонованою програмою дозволить покращити якість аудиту в цілому та підвищити рейтинг аудиторської професії шляхом кваліфікованого виконання аудиторами своїх обов’язків.

Аудитори після опанування програми з удосконалення знань повинні знати:

 

– ключові аспекти створення внутрішнього середовища аудиторської фірми, в якому якість аудиту буде цінуватися;

– елементи системи контролю якості аудиторських послуг, їх зміст та вимоги до документального оформлення;

– основні форми мотивації працівників для орієнтації їх на результат;

– критерії оцінки персоналу та поширені методи його оцінки для забезпечення аудиторської фірми компетентним персоналом;

– коло питань, що потребують особливої уваги аудитора за збереження професійного скептицизму;

– область застосування професійного судження;

– взаємозв’язок професійного скептицизму та професійного судження;

– місце і роль аудиторських процедур у процесі отримання аудиторських доказів;

– практику застосування аудиторських процедур;

– алгоритм застосування  рівня суттєвості під час планування та виконання завдання з аудиту і формування аудиторської думки;

– механізм інформаційного спілкування аудитора із управлінським персоналом у тому числі тими, кого наділено найвищими повноваженнями, у процесі проведення аудиту.

Аудитори після опанування програми з удосконалення знань повинні вміти:

по елемену системи контролю якості «Відповідальність керівництва за організацію контролю якості в аудиторській фірмі»:

– створювати ефективне середовище контрою в аудиторській фірми задля забезпечення якості аудиту;

по елементу системи контролю якості «Людські ресурси»:

– встановлювати таку політику системи оплату праці, яка б передбачала стимули для забезпечення якості робіт;

– організувати процес оцінки персоналу для забезпечення аудиторської фірми компетентним персоналом;

по елементу системи контролю якості «Виконання завдання»:

– приділяти особливу увагу питанням, що потребують збереження професійного скептицизму;

–  застосувати професійне судження та використовувати взаємозв’язок професійного скептицизму і професійного судження;

– ефективно застосовувати відповідні аудиторські процедури у процесі отримання аудиторських доказів;

– розраховувати рівень суттєвості під час планування та виконання аудиту та оцінки впливу ідентифікованих викривлень на сам аудит і впливу невиправлених викривлень на фінансову звітність;

– ефективно використовувати механізм інформаційного спілкування із управлінським персоналом у тому числі тими, кого наділено найвищими повноваженнями, у процесі проведення аудиту.

Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів

МАСБА

«Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів» (ПВНЗ «МАСБА») (ліцензія МОН від 13.12.2018 наказ №3022-л) є вищим навчальним закладом, який реалізує професійні програми підвищення кваліфікації, удосконалення знань, стажування, спеціалізації та інші види післядипломної освіти, здійснює спеціалізоване вдосконалення вищої освіти та професійної підготовки фахівців у сфері бухгалтерського обліку і аудиту шляхом поглиблення і оновлення їх професійних знань, умінь, інших компетенцій, виконує наукові, методологічні та методичні функції у сфері післядипломної освіти бухгалтерів і аудиторів. Однією з основних спеціалізацій Академії є саме навчання персоналу з питань практичного застосування МСФЗ.

Наші тренери мають великий практичний та викладацький досвід проведення семінарів і тренінгів з актуальних питань бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, у тому числі у корпоративному форматі, а також надання консультаційної та методологічної допомоги працівникам обліково-фінансової сфери. 

26167956_1539199982826300_1567068951138192183_n-1.jpg

«Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів»  (ПВНЗ «МАСБА») є акредитованим провайдером міжнародних сертифікаційних програм АССА, СІМА, ІСFМ за МСФЗ.

🎯 Аудиторська діяльність регулюється, зокрема Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та міжнародними стандартами аудиту. Дані стандарти допомагають аудитору надавати аудиторські послуги з професійною компетентністю та належною ретельністю. Наявний серед них  Міжнародний стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» розглядає відповідальність аудиторської фірми за розроблену та впроваджену систему контролю якості для аудиторських послуг. Внаслідок цього актуальність набувають практичні рекомендації щодо застосування міжнародних стандартів аудиту та організаційного забезпечення аудиторськими фірмами внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг.

 

🎯Цільова аудиторія:
Слухачами курсу ми бачимо:
– бухгалтерів, які претендують на зайняття посади, що вимагає вміння трансформувати звітність у формат МСФЗ;
– бухгалтерів, економістів, фінансистів, які знаходяться в пошуку роботи і бажають підвищити свій професійний рівень;
– викладачів облікових дисциплін ВНЗ, в яких вводяться предмети з МСФЗ;
– студентів і випускників економічних спеціальностей;
– нефінансових працівників компаній, що застосовують МСФЗ для складання звітності;
– майбутніх фінансових менеджерів і співробітників бухгалтерських служб організацій, які застосовують МСФЗ;
– всіх, бажаючих стати високооплачуваним та затребуваним фахівцем фінансової сфери.

🎯Ефективність курсу для Вас:
☑Конкурентні переваги на ринку праці
☑Підвищена лояльність і довіра роботодавців
☑ Можливість претендувати на більш високу заробітну плату
☑Початкові, але систематизовані знання з МСФЗ
☑Грамотне володіння сучасною обліковою термінологією
☑Можливість перейняти досвід висококваліфікованих фахівців-практиків з МСФЗ
☑Старт для подальшого вивчення МСФЗ та міжнародної сертифікації

 

НАШ Лектор

РУБІТЕЛЬ ОЛЬГА

Сертифікований аудитор з практичним аудиторським досвідом більше 20 років, ACCA DipIFR, розробник внутрішньофірмових стандартів аудиторських фірм, постановник та
інтегратор систем контролю якості аудиторських послуг, професійний викладач з лекторським досвідом більше 10 років, автор більш ніж 100 статей у фахових виданнях для бухгалтерів і аудиторів.