Принцип аналогії в МСФЗ

👆Прямої вказівки на використання принципу аналогії в жодному МСФЗ або МСБО немає. Тим не менш, якщо у МСФЗ відсутні конкретні вимоги, як у випадку, наприклад, із суттєвістю, управлінському персоналу необхідно застосовувати судження при розробці й застосуванні власної облікової політики.

При цьому прийнята облікова політика має забезпечити досягнення якісних характеристик інформації, відображеної у фінансовій звітності (тобто доречності та правдивості подання). 📍При формуванні згадуваного професійного судження на вимогу пп. 10–11 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» управлінський персонал зобов’язаний враховувати, насамперед, вимоги інших МСФЗ, у яких йдеться про подібні питання або питання, пов’язані з розроблюваною обліковою політикою. Саме за цими вимогами і криється принцип аналогії в системі принципів бухгалтерського обліку. Принцип аналогії передбачає, що в умовах відсутності конкретних вимог до визнання, оцінки, подання та розкриття у фінансовій звітності об’єкту бухгалтерського обліку вимагається застосовувати максимально наближені існуючі вимоги, що висуваються до схожих об’єктів. Підпорядкований зв’язок принципу аналогії з принципом професійного судження ґрунтується на тому, що у будь-якій ситуації, коли вимагатиметься застосування принципу аналогії, визначальне значення буде мати саме професійне судження. 🤔А в яких ситуаціях Ви використовуєте та чи використовуєте взагалі принцип аналогії в МСФЗ-обліку?