Проблемні зони подання та розкриття інформації про забезпечення: результати досліджень і рекомендації Британської Ради з фінансової звітності  

📍МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” – стандарт, який має великий сенс для користувачів, бо його виконання має високу прогнозуючу цінність, і, водночас, несе в собі неабиякі ризики, які пов’язанні із професійними судженнями, певними невизначеностями щодо сум і строків, віддаленими прогнозами тощо.

Британська Рада з фінансової звітності (FRC) – незалежний регулюючий орган в Великобританії і Ірландії, орієнтуючи свою роботу на інвесторів та інших осіб, які покладаються на звіти компаній, аудити та високоякісне управління ризиками, провела дослідження застосування МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”, в якому прийняли участь 20 компаній. За результатами дослідження вдалося акумулювати кращі практики, видати зразкові розкриття та виявити найпроблемні зони. Такими проблемними зонами стали недостатність розкриття невизначеностей і припущень при формуванні забезпечень, непрозорість методик оцінки очікуваних грошових потоків, недостатній опис збитків, під які створюються забезпечення тощо. До речі, можна з впевненістю сказати, що ці недоліки притаманні не тільки британським компаніям, а взагалі укладачам МСФЗ-звітності. Як і Рада з МСБО, так і Британська Рада з фінансової звітності, закликають компанії відходити від формально-шаблонних розкриттів, додавати унікальності і специфічності інформації, що стосується звітуючих суб’єктів і розкривається в їх звітності, а також заохочують до подання кількісної інформації за умовними зобов’язаннями.

📌Якщо Вам цікава тема практичного застосування МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”, радимо наш вебінар “Забезпечення (резерви): на межі вимог та маніпулювань”, який Ви можете переглянути на сторінці http://amsfo.com.ua/e/zabezpechennia-na-mezhi-vymoh-ta-manipuliuvan/