Рада з МСФЗ ініціює поправки до МСФЗ 16 “Оренда”

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності реагує на запити укладачів фінансовової звітності і пропонує внести поправки (доповнення) до МСФЗ 16 «Оренда» в частині оцінки зобов’язань з оренди в угодах продажу з подальшою орендою. На сьогодні МСФЗ (IFRS) 16 включає вимоги щодо обліку операцій продажу з подальшою орендою під час здійснення операції, проте не містить конкретних вимог щодо оцінки зобов’язань зі зворотної оренди на наступні звітні дати.

Рада з МСФЗ намагається удосконалити МСФЗ (IFRS) 16, доповнивши роз’ясненнями і уточненнями для продавців-орендарів, що дозволить однозначно трактувати вимоги стандарту.

Сутність поправки полягає в тому, що зобов’язання (як і актив з права оренди) за зворотною орендою визначається як частка проданого активу, яка відноситься до збереженого права використання, шляхом порівняння теперішньої вартості очікуваних орендних платежів та справедливої вартості проданого активу, і згодом продавець-орендар має оцінювати зобов’язання з оренди шляхом зменшення балансової вартості на суму орендних платежів.
Попередній проект поправок щодо зобов’язань з оренди при продажу з подальшою орендою відкритий для громадського обговорення до 29 березня 2021 року.

Посилання  на офіційний текст документу https://cdn.ifrs.org/-/media/project/lease-liability/ed-lease-liability-in-a-sale-or-leaseback.pdf?la=en