Поправки до IAS 1 та IFRS PS 2: уточнюючі вимоги щодо розкриття інформації про облікову політику

12 лютого 2021 року IASB (Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності) випустила поправки до IAS 1 “Подання фінансової звітності” і Практичних рекомендацій (IFRS PS) 2 “Формування суджень щодо суттєвості”, уточнюючі вимоги щодо розкриття інформації про облікову політику.

Поправки спрямовані на пояснення і демонстрацію застосування «чотирьохетапного процесу визначення суттєвості» щодо розкриття інформації про облікову політику.

Поправки до IAS 1 і IFRS PS 2 включають.

1. Заміна терміну «основні положення» на термін «суттєві положення» в контексті розкриття інформації про облікову політику.

2. Застосування визначення суттєвості.

Рада додала до поправок керівництво, щоб допомогти компаніям визначити, коли інформація про облікову політику є суттєвою і, отже, вимагає розкриття.

Рада також внесла поправки в IFRS PS 2, щоб уточнити, що оцінка суттєвості для інформації про облікову політику повинна відповідати тому ж порядку, який застосовується для оцінки суттєвості іншої інформації, тобто з урахуванням як якісних, так і кількісних факторів.

3. Розкриття стандартизованої інформації.

Компанії часто розкривають інформацію у формі опису не того, як вони застосували вимоги певного стандарту, а надають «стандартизовану інформацію або інформацію, яка тільки дублює або узагальнює вимоги МСФЗ». Зміни підкреслють, що більш корисно надавати інформацію, яка відображає власні конкретні обставини компанії.

4. Видалення посилання на «базу оцінки».

Поправки передбачають видалення посилання на «базу оцінки» (measurement basis). Рада вважає їх надмірними після введення керівництва щодо визначення суттєвості інформації про облікову політику.

Поправки до МСБО (IAS) 1 застосовуватимуться до звітних періодів, які починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати. Дострокове застосування традиційно дозволено, що вимагає розкриття цього факту.

Оскільки поправки до IFRS PS 2 “Формування суджень щодо суттєвості” представляють собою необов’язкові вказівки щодо застосування визначення суттєвості інформації про облікову політику, Рада дійшла висновку, що перехідні положення і дата вступу в силу цих поправок не потрібні.