Подання та розкриття non-IFRS-інформації в МСФЗ-звітності

📜Міжнародні стандарти фінансової звітності в їх актуальній редакції не забороняють розкривати додаткову інформацію, яка не була подана у формах фінансової звітності, але, на думку керівництва підприємства, є суттєвою для її розуміння користувачами, що підтверджується п. 112 с МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Подібна «свобода» створює загрозу транспарентності фінансової звітності через невиправдано великий обсяг подання та розкриття non-IFRS-інформації. Під терміном «non-IFRS-інформація» розуміється інформація, що не регламентується МСФЗ або не вимагається для подання та розкриття ними. 📌Застосування non-IFRS інформації у фінансовій звітності ускладнює її сприйняття користувачами, збільшує витрати як на підготовку фінансової звітності, так і на її аудиторське підтвердження, знижує якість фінансової звітності внаслідок погіршення її порівнянності, що створює загрози транспарентності фінансової звітності.

☝Причиною подання та розкриття non-IFRS-інформації у фінансовій звітності, як правило, є намагання керівництва підприємства донести до користувачів позитивні сторони його діяльності. В іншому випадку, виходячи з принципу раціонального бізнесу, керівництво може утриматися від розкриття «не вигідної» з точки зору підприємства non-IFRS-інформації, що створює асиметрію подання та розкриття інформації у фінансовій звітності.

❓А Ви подаєте в своїй МСФЗ-звітності non-IFRS-інформацію? Якщо так, то яку? Будемо вдячні за відповіді.