Подання гудвілу в балансі: що пропонує Рада з МСФЗ

Пристрасті з приводу аналізу застосування МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу” тривають. В центрі уваги 5 ключових питань. Недостатність з точки зору інвесторів інформації про придбані компанії та їх подальшу діяльність, проблеми ідентифікації та окремого обліку нематеріальних активів, придбаних в результаті об’єднань бізнесу (торгові марки, пули клієнтів тощо), окремо від гудвілу, складність і дорожнеча його тестування на знецінення та запізніле визнання цих збитків, і, звісно, щодо гудвілу “амортизувати не можна знецінювати”. Я більше 5 років слідкую за цією проблематикою, й досі не готова однозначно визначитися, де поставити кому))

Сьогодні хочу показати дещо новий погляд на подання гудвілу і капіталу в МСФЗ-звітності групи компаній. Рада з МСФЗ пропонує переглянути подання капіталу групи компаній і представляти його за вирахуванням гудвілу. В якості альтернативних підходів розглядається або подання довідково в рядку підсумку капіталу суми за вирахуванням гудвілу, або подання окремого рядку в кінці звіту про фінансовий стан. При другому варіанті особисто у мене трошки відчуття дискомфорту, оскільки візуально актив не співпадатиме з “пасивом” (вибачте за “немсфзшний” термін). Так що мені ближче перший варіант. Але почекаємо коментарів, які будуть прийматися ще до 31 грудня 2020 року. А ми продовжимо слідкувати за новинами і висвітлювати найбільш цікаві на наших ресурсах.

© Олена Харламова