АМСФЗ

Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також потребують постійного оновлення і актуалізації.

Концепція Міжнародних стандартів фінансової звітності полягає у формулюванні принципів обліку і відображення облікової інформації у фінансовій звітності та примітках до неї. Принципи, на відміну від традиційних правил, інструкцій і рекомендацій, не дають чітких алгоритмів дій для обліковців та аудиторів. Тому для аудиторів важливо не тільки знати ці принципи, але й володіти практичними навичками їх застосування з метою належного формування своєї думки стосовно трактування та використання МСФЗ компаніями, звітність яких перевіряється і підтверджується.

Професійна роль і відповідальність аудиторів обумовлює необхідність глибоких знань з МСФЗ, які завжди повинні підтримуватися в актуалізованому стані. 

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Формат та основи складання МСФЗ-звітності

✅ Модуль 2 Події після звітної дати

✅ Модуль 3 Коригування у фінансовій звітності. «Практично неможливо»: застосування і підтвердження

✅ Модуль 4 Відступи від МСБО і МСФЗ

✅ Модуль 5 Вимоги до річної інвентаризації

✅ Модуль 6 Перегляд облікових оцінок

✅ Модуль 7 Діяльність, що припиняється

✅ Модуль 8 Акценти аудиту МСФЗ-звітності

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор

Тренінг

Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту

1500 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн