Періодичність підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців – не рідше одного разу на 5 років

Періодичність підвищення кваліфікації, стажування керівників, професіоналів та фахівців установлюється залежно від виробничої потреби, але не рідше одного разу на 5 років.

В 2018 році були внесені зміни до ПОЛОЖЕННЯ про професійне навчання працівників на виробництві від 26.03.2001 № 127/151, що стосуються підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців незалежно від сфери діяльності. Згідно вимог п.2.6 зазначеного Положення підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців здійснюється з метою набуття ними нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Довгострокове (від 72 до 500 годин) підвищення кваліфікації здійснюється шляхом формального навчання на договірних умовах у закладах вищої та післядипломної освіти. Короткострокове (до 72 годин) підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців здійснюється з метою поглибленого вивчення ними певного напряму діяльності, зокрема в разі модернізації, перепрофілювання чи структурної перебудови роботодавця, значних змін у нормативно-правовій базі, що регулює його діяльність. При організації навчання на договірних умовах програма затверджується закладом освіти, який здійснює процес навчання, та погоджується із замовником. Короткострокове підвищення кваліфікації, стажування можуть здійснюватися шляхом формального або неформального навчання у закладах освіти, на підприємствах, в організаціях, установах або безпосередньо у роботодавця.

МАСБА – сучасний заклад вищої освіти – має багаторічний успішний досвід корпоративного навчання і підвищення кваліфікації персоналу великих підприємств, що входять до ТОП-50 компаній України, аудиторських компаній та приватного сектору в різних галузях і сферах.

Ми готові запропонувати Вам спец-курси з МСФЗ, ПСБО, управлінського обліку, фінансовому аналізу та за суміжними напрямками або Ви зможете обрати доречну програму з існуючих 80 курсів – від сертифікаційних програм до тематичних вебінарів.

МАСБА використовує сучасні освітні процеси, які дозволяють підвищувати кваліфікацію Вашої команди професіоналів з урахуванням специфіки бізнесу у зручний для вас час і безпосередньо на робочому місці!

Якщо для організації корпоративного навчання потрібно пройти тендерні процедури – МАСБА готова надати всі документи на підтвердження досвіду, високої кваліфікації викладачів та інших критеріїв для навчальних центрів і закладів.

Для планування і узгодження корпоративного навчання пишіть на адресу masba.ukr@gmail.com або телефонуйте (097)818-10-10, (095)188-10-10.

Залишити відповідь