Перехресні посилання на примітки в МСФЗ-звітності

📍Продовжуємо розглядати проблеми подання МСФЗ-звітності в “українському” форматі, тобто в формах НП(С)БО 1. Згідно п. 113 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» до кожної статті, поданої у Звіті про фінансовий стан, Звіті про прибутки і збитки та сукупний дохід, окремому Звіті про прибутки та збитки (якщо він подається), Звіті про зміни у власному капіталі та Звіті про рух грошових коштів вимагається обов’язкове подання у формах фінансової звітності перехресних посилань на відповідні Примітки.

🤔Самі Примітки, як правило, є впорядкованими і включають концептуальну основу фінансової звітності, облікову політику, судження, оцінки та припущення, застосування нових стандартів (випущених, але ефективна дата яких не настала), а також розкриття інформації, наведеної у формах фінансової звітності – тобто її деталізація по рядках. Дану вимогу неможливо реалізувати за умови складання фінансової звітності за формами, затвердженими НП(С)БО 1, оскільки немає вписуваних граф для цього у Додатку 3 до НП(С)БО 1. Тож для виконання вимоги щодо подання перехресних посилань у формах МСФЗ-звітності потрібно або складати звітність в МСФЗ-форматі, або …. Які будуть пропозиції і як виходите з ситуації?