Орендні активи та зобов’язання і забезпечення на виведення з експлуатації основних засобів: що з відкладеними податками?

Компанії в ході звичайної діяльності здійснюють операції, які можуть призводити до одночасного визнання активів і зобов’язань. Такими операціями, передусім, є визнання орендних активів і зобов’язань та створення забезпечень на виведення з експлуатації основних засобів.

До внесення змін МСБО 12 «Податки на прибуток» чітко визначав, що за певних обставин компанії звільняються від визнання відстроченого податку при першому визнанні активів або зобов’язань. В результаті існувала певна невизначеність щодо того, чи застосовується наведене звільнення до таких операцій як оренда та зобов’язання щодо виведення активів з експлуатації. Облікові політики компаній щодо таких операцій різнилися.

Нарешті невизначеність знято. РМСБО (IASB) 7 травня 2021 року опублікувала поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток», які виключають невизначеність щодо визнання відстрочених податків в момент здійснення операцій, які призводять до одночасного визнання орендних активів і зобов’язань та створення забезпечень на виведення з експлуатації основних засобів. Поправки пояснюють, що звільнення в подібних операціях не застосовується і що компанії зобов’язані визнавати відстрочений податок на прибуток на такі операції.

Ефективна дата поправок – річні звітні періоди, що починаються 1 січня 2023 року або пізніше, з традиційним дозволом на дострокове застосування.