Оновлена редакція Тлумачення КТМФЗ 10 "Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності" | Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів‎

АМСФЗ

Оновлена редакція Тлумачення КТМФЗ 10 “Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності”

03 грудня 2020 року на сайті Міністерства фінансів України опубліковано оновлену редакцію Тлумачення КТМФЗ 10 “Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності”. Це Тлумачення розглядає взаємодію між вимогами МСБО 34 та визнанням збитків від зменшення корисності гудвілу згідно з МСБО 36, а також вплив цієї взаємодії на подальшу проміжну та річну фінансову звітність та керівництво, чи слід будь-коли відновлювати збитки від зменшення корисності.

Оновлена редакція зазнала в основному технічних правок. А саме: уточнено посилання на повну версію МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, виключені посилання на МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”, із зрозумілих причин видалено п.5 і п.6, які стосувалися інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, та фінансових активів, що обліковуються за собівартістю.

Серед правок в оновленій редакції замінено термін “сторнування” на “відновлення” збитку від зменшення корисності, визнаного в попередньому проміжному періоді стосовно гудвілу.

Якщо Вам цікавий порівняльний дослівний аналіз попередньої та актуальної редакції МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”, можете його скачати тут >>>

Ми оновили збірку актуальної редакції МСФЗ в Україні станом на 3 грудня 2020 року, яку Ви можете скачати через наші інформаційні канали:

Скачати у Viber >>>

Скачати у Telegram >>>

Скачати у Facebook >>>

Залишити відповідь

Закрити меню