Оновлення редакції МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” на сайті Мінфіну України

Міжнародні стандарти фінансової звітності на сайті Міністерства фінансів регулярно оновлюються. Так, 5 серпня 2020 року оприлюднено оновлену редакцію МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”.

Ключові оновлення стосуються прийнятого МСФЗ 7 “Страхові контракти”. По тексту замінено термін “договори страхування” на “страхові контракти”. Суттєво оновлено п. 3.3.5, який стосується суб’єктів господарювання, що мають в управлінні внутрішній або зовнішній інвестиційний фонд, який надає інвесторам вигоди, що визначаються паями фонду, та визнають фінансові зобов’язання за сумами, що підлягають виплаті таким інвесторам, та суб’єктів господарювання, що випускають групи страхових контрактів із умовами прямої участі, і такі суб’єкти господарювання утримують базові активи. Деякі з таких фондів або базових активів містять фінансове зобов’язання суб’єкта господарювання (наприклад, випущену корпоративну облігацію). Незважаючи на інші вимоги МСФЗ 9 щодо припинення визнання фінансових зобов’язань, суб’єкт господарювання може прийняти рішення не припиняти визнання свого фінансового зобов’язання, яке включено до такого фонду або є базовим активом, тоді й лише тоді, коли суб’єкт господарювання здійснює викуп свого фінансового зобов’язання в таких цілях. Замість цього суб’єкт господарювання може прийняти рішення про подальше здійснення обліку такого інструмента як фінансового зобов’язання й обліковувати викуплений інструмент так, ніби цей інструмент є фінансовим активом, і оцінювати його за справедливою вартістю через прибуток або збиток згідно з МСФЗ 9. Такий вибір є безповоротним і здійснюється на рівні кожного інструмента. У цілях такого вибору до страхових контрактів віднесено інвестиційні контракти з умовами дискреційної участі.

Глава 6 доповнена п.6.8 щодо тимчасових винятків із застосування окремих вимог до обліку відносин хеджування, на які безпосередньо вплинула реформа еталонної ставки.

Пункт Б3.3.6 МСФЗ 9 встановлював, що умови вважаються суттєво різними, якщо дисконтована теперішня вартість грошових потоків на нових умовах, включаючи будь-які сплачені комісії за вирахуванням будь-яких комісій, що були одержані та дисконтовані за первісною ефективною ставкою відсотка, відрізняється принаймні на 10 відсотків від дисконтованої теперішньої вартості залишкових грошових потоків за первісним фінансовим зобов’язанням. Питання щодо комісій виявилося дискусійним – укладачі фінансової звітності по-різному трактували комісії та хтось включав, хтось не включав комісії третіх осіб. Нарешті рішення Радою з МСФЗ було прийнято і відтепер  під час визначення зазначених сплачених комісій за вирахуванням одержаних комісій позичальник ураховує лише комісії, сплачені чи одержані між позичальником і кредитодавцем, включно з комісіями, сплаченими або одержаними позичальником або кредитодавцем один за одного.

Традиційно доповнений розділ щодо ефективних дат внесених змін МСФЗ 17, документом «Умови попередньої оплати з від’ємною компенсацією», випущеним в жовтні 2017, документом «Реформа еталонної ставки відсотка»  та документом «Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018–2020 років», оприлюдненим у травні 2020 року.

Ми оновили збірку актуальної редакції МСФЗ в Україні станом на 5 серпня 2020 року, яку Ви можете скачати через наші інформаційні канали:

Скачати у Viber >>>

Скачати у Telegram >>>

Скачати у Facebook >>>