Оновлення плану роботи IASB на 2021 рік

📍Після засідання 27-28 квітня 2021 року IASB (Рада з питань міжнародних стандартів бухгалтерського обліку) оприлюднила оновлений робочий план. Це оновлення включає попередні рішення Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Проекти, на які впливають ці рішення, можна знайти в робочому плані. Було відзначено, що в кожному проекті є певний прогрес.

Проекти з розробки стандартів:

🔹”Ініціатива з розкриття” – дочірні підприємства на МСФЗ, які належать до категорії малого і середнього бізнесу. Став відомий місяць виходу попередньої версії майбутнього стандарту: липень цього року.

🔹Другий повноцінний перегляд стандарту “IFRS for SMEs” (Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств) – проект перемістився з категорії дослідних до проектів з розробки стандартів. Наступним етапом реалізації є вихід попереднього варіанту переглянутого стандарту МСФЗ для малих та середніх підприємств, але поки без вказівки термінів.

Проекти удосконалення стандартів:

🔹IFRS 16 і коронавірусні поступки – проект прибрали з робочого плану після виходу змін в остаточному варіанті.

🔹”Відсутність конвертованості” (проект змін до IAS 21 “Вплив змін валютних курсів”) – на друге півріччя призначений старт обговорень документу.

Дослідницькі проекти включають динамічне управління ризиком, добувна промисловість, гудвіл та знецінення, пенсійні виплати, що залежать від прибутковості на активи та дослідження практики використання стандарту IFRS 9 “Фінансові інструменти” (в частині класифікації та оцінки).

☝IASB також в 2021 році планує працювати над іншими проектами, серед яких оновлення таксономії МСФЗ відповідно до змін в IAS 1, IAS 8 і Практичному керівництві PS 2, звітність зі сталого розвитку (ми нещодавно писали про запропоновані Фондом МСФЗ зміни до своєї Конституції, які спрямовані на створення нової Ради з міжнародних стандартів звітності сталого розвитку) тощо.