Оновлення МСФЗ на сайті Мінфіну триває: виплати працівникам в центрі уваги

Цього разу 28 серпня 2020 року Міністерство фінансів оновило два стандарти – МСФЗ 17 Страхові контракти і МСБО 19 Виплати працівникам.

В МСФЗ 17  виключено Додаток Г, який містив поправки до інших Стандартів, які були внесені під час доопрацювання МСФЗ 17. Пізніше зміни, що містилися в цьому додатку, були включені до тексту відповідних стандартів. Традиційно підправлений український переклад та виправлені граматичні помилки (параграф-пункт, контракт-договір, відсотки-проценти, аквізаційних-аквізиційних…). В цілому, всі правки носять технічний характер.

В МСБО 19 Виплати працівникам замінено терміни “стеля” активу на “верхня межа” активу без зміни суті поняття,  “короткострокові компенсовані періоди відсутності” на “короткострокова оплачувана відсутність на роботі”.  До речі, в стандарті замінено поняття “розподіленого прибутку” на “річний прибуток”, а це важливо для тих, хто все ж таки ще намагається поділити нерозподілений прибуток між найманими працівниками. Не будемо вдаватися в гру слів, але йдеться не про “розподіл” прибутку, а про “участь” у прибутку – а це різні речі. Ще одне цікаве уточнення стосується фінансової звітності, точніше не просто фінансової звітності, а “окремої чи індивідуальної фінансової звітності суб’єкта господарювання групи”.

Зверніть увагу, що п. 99 МСБО 19 приведений у відповідність до оригіналу, тобто при розрахунках вартості раніше наданих послуг або прибутку чи збитку від розрахунку, слід переоцінювати чисте зобов’язання (актив) за визначеною виплатою, користуючись не лише історичними, але й прогнозними даними щодо поточної справедливої вартості активів програми та поточних актуарних припущень:

Редакція до 28 серпня 2020 року Актуальна редакція після 28 серпня 2020 року
Перш ніж визначати вартість раніше наданих послуг або прибуток чи збиток від розрахунку, суб’єкт господарювання переоцінює чисте зобов’язання (актив) за визначеною виплатою, користуючись поточною справедливою вартістю активів програми та поточними актуарними припущеннями (включаючи поточні ринкові ставки відсотка та інші поточні ринкові ціни), що відображають виплати, які пропонуються за програмою до зміни програми, скорочення або розрахунку При визначенні вартості раніше наданих послуг або прибутку чи збитку від розрахунку, суб’єкт господарювання переоцінює чисте зобов’язання (актив) за визначеною виплатою, користуючись поточною справедливою вартістю активів програми та поточними актуарними припущеннями (включаючи поточні ринкові ставки відсотка та інші поточні ринкові ціни), що відображають:

а) виплати, які пропонуються за програмою, та активи програми до зміни програми, скорочення або розрахунку; та

б) виплати, які пропонуються за програмою, та активи програми після зміни програми, скорочення або розрахунку.

 

МСБО 19 доповнено п. 101А, згідно якого якщо відбувається зміна програми, скорочення або розрахунок, суб’єктові господарювання слід визнавати та оцінювати будь-яку вартість раніше наданих послуг або прибуток чи збиток від розрахунку відповідно до пунктів 99–101 та пунктів 102–112 МСБО 19. Діючи таким чином, суб’єктові господарювання не слід враховувати вплив «верхньої межі» активу. У такому разі суб’єктові господарювання слід визначити вплив «верхньої межі» активу після зміни програми, скорочення або розрахунку та визнати будь-яку зміну такого впливу відповідно до пункту 57г). Тобто, визначення переоцінок чистого зобов’язання (активу) за визначеною виплатою мають бути визнані в іншому сукупному доході, у тому числі будь-яка зміна впливу “верхньої межі” активу, за винятком сум, включених до чистого відсотка за чистим зобов’язанням (активом) за визначеною виплатою.

МСБО 19 доповнений новим п. 122А, що стосується вартості поточних послуг.  Так, суб’єкт господарювання визначає вартість поточних послуг, використовуючи актуарні припущення, визначені на початок річного звітного періоду. Проте, якщо суб’єкт господарювання переоцінює чисте зобов’язання (актив) за визначеною виплатою відповідно до пункту 99, він визначає вартість поточних послуг для решти річного звітного періоду після зміни програми, скорочення або розрахунку з використанням актуарних припущень, використаних для переоцінки чистого зобов’язання (активу) за визначеною виплатою відповідно до пункту 99 б) (нагадаємо, що саме цього пункту не було в попередній редакції).

Варто звернути увагу і на уточнення п. 123 МСБО 19:

Редакція до 28 серпня 2020 року Актуальна редакція після 28 серпня 2020 року
123 Чистий відсоток за чистим зобов’язання (активом) за визначеною виплатою визначається множенням чистого зобов’язання (актива) за визначеною виплатою на ставку дисконту, вказану в параграфі 83, причому обидві ці величини мають бути визначені станом на початок річного звітного періоду з урахуванням будь-яких змін чистого зобов’язання (актива) за визначеною виплатою протягом періоду внаслідок сплати внесків та виплат.

 

123 Суб’єкт господарювання визначає чистий відсоток за чистим зобов’язання (активом) за визначеною виплатою шляхом множенням чистого зобов’язання (активу) за визначеною виплатою на ставку дисконту, вказану в пункті 83.

123А Для визначення чистого відсотка відповідно до пункту 123 суб’єкт господарювання використовує чисте зобов’язання (актив) за визначеною виплатою та ставку дисконту, визначені на початок річного звітного періоду. Проте, якщо суб’єкт господарювання переоцінює чисте зобов’язання (актив) за визначеною виплатою відповідно до пункту 99, він визначає чистий відсоток для решти річного звітного періоду після зміни програми, скорочення або розрахунку з використанням:

а) чистого зобов’язання (активу) за визначеною виплатою відповідно до пункту 99 б); та

б) ставки дисконту, використаної для переоцінки чистого зобов’язання (активу) за визначеною виплатою відповідно до пункту 99 б).

 

Зазнали змін в аналогічному руслі і п.125 (стосовно процентного доходу від активів програми) і 126 (стосовно процентів від впливу “верхньої межі” активу) і ці зміни як раз є наслідком від поправок в п.101А і 99, про які йшлося вище.

Традиційно МСБО 19 доповнено ще одним перехідним положенням – п. 179, в якому йдеться про зміни до МСБО 19, видані у лютому 2018 р., згідно яких було додано пункти 101А, 122А та 123А та змінено пункти 57, 99, 120, 123, 125, 126 та 156, на які варто звернути увагу, навіть якщо про них не згадано в цьому огляді. Всі ці зміни і доповнення застосовуються до змін програм, скорочень або розрахунків, які відбуваються на

початок або після початку першого річного звітного періоду, що починається з або після 1 січня 2019 р. Більш раннє застосування дозволяється. Якщо суб’єкт господарювання застосовує ці зміни раніше, то він розкриває цей факт. Звісно, що в Україні зміни застосовуються з дня оприлюднення на сайті Міністерства фінансів, проте і дострокове застосування не забороняється, коли вже оприлюднено.

Скачати дослівний аналіз оновленої редакції МСФЗ 17 Страхові контракти і МСБО 19 Виплати працівникам у форматі “було – стало” Ви можете в нашому дискусійному МСФЗ-клубі у вайбер! Якщо Ви ще не серед 750 учасників дискусійного клубу – раді Вас запросити до професійної спільноти – Приєднуйся у Viber до ?МСФЗ-клуб https://invite.viber.com/?g2=AQAzMkrEGnoZXkr0g8WgUhODkLEY9dA81dL6rvvW0lxQe%2Fbct0deu%2BUZVgat8XJg

Ми оновили збірку актуальної редакції МСФЗ в Україні станом на 28 серпня 2020 року, яку Ви можете скачати через наші інформаційні канали:

Скачати у Viber >>>

Скачати у Telegram >>>

Скачати у Facebook >>>

Залишити відповідь