Огляд оновлення МСФЗ, оприлюднених на сайті МФУ у червні 2020

УВАГА! Оновлення МСФЗ!

На сайті Міністерства фінансів України в розділі “Міжнародні стандарти фінансової звітності” 16 червня 2020 оприлюднено оновлені 3 стандарти й 1 інтерпретація. Представляємо стислий огляд оновленої редакції МСБО 8, МСБО 23, МСБО 40 та КТМФЗ 16 від Олени Харламової.

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки // https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%208_ukr.pdf

Останні зміни щодо визначення суттєвості вимагали внесення поправок і до МСБО 8. Тож широке визначення поняття “суттєвий” замінено посиланням на аналогічний термін, визначений у пункті 7 МСБО 1 та використовується в МСБО 8 відтепер з таким самим значенням. Зверніть увагу, в оновленій версії вилучено п. 6, який посилався на Концептуальну основу щодо суттєвості і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. Облікова політика має бути нейтральною – це існуюча норма МСБО 8, а в оновленій редакції уточнено, що нейтральність – це відсутність упереджень. В п.20 уточнено, що не “перше”, а саме “дострокове” застосування МСФЗ не є добровільною зміною в обліковій політиці. Щодо оновлень – до МСБО 8 додано посилання на застосування нових положень, пов’язаних з МСФЗ 9, документом “Зміни у посиланнях на Концептуальну основу в Стандартах МСФЗ”, що виданий у 2018 р., МСФЗ 14 “Відстрочені рахунки тарифного регулювання” та документом “Визначення суттєвого” (зміни до МСБО 1 та МСБО 8), виданого у жовтні 2018 р.

МСБО 23 Витрати на позики // https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%2023_ukr.pdf

Назва стандарту на сайті залишилася “Витрати на позики”, хоча в самому тексті стандарту він називається “Витрати за позиками”, але це просто “нотатка на полях”. Я б порадила звернути увагу на п.14, в якому додано важливе уточнення “Однак, суб’єкт господарювання має виключити з цих розрахунків витрати за позиками здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного активу допоки, значною мірою, усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені.” Нагадаю, що щорічними удосконаленнями МСФЗ циклу 2015-2017, виданими у грудні 2017 року, саме пункт 14 доповнено, як зазначено вище, то ж компанія застосовує ці зміни до витрат за позиками, що понесені на початку або після початку річного звітного періоду, в якому вона вперше застосовує ці зміни (новий п. 28A), при цьому компанія застосовує ці поправки до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року або пізніше. Крім того, до стандарту додано вимогу застосування поправок, пов’язаних з МСФЗ 9 та МСФЗ 16. Решта правок – косметичні, замінено посилання на МСБО 39 на МСФЗ 9, МСБО 17 на МСФЗ 16, нарешті активи кваліфікаційні, а не кваліфіковані, інвестиційний дохід, а не інвестиційний прибуток, сума повного або часткового списання може бути “відновлена”, а не “сторнується”.

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість // https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%2040_ukr.pdf

Взагалі з точки зору лексики стандарт майже переписаний без зміни суті.  Але є дуже важливе зауваження. В попередній оприлюдненій версії МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість” був пропущений п. 24 – “Якщо оплату за інвестиційну нерухомість відстрочено, її собівартістю є грошовий еквівалент ціни. Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів визнається як витрати на відсотки за період надання кредиту”. І це є дуже суттєво, бо компанії мають орієнтуватися на оприлюднену версію і, якщо цей пункт був відсутній, то і його засування було за межами дозволеного. В новій версії суттєво розширений п.53, що стосується ситуацій неможливості достовірно оцінити справедливу вартість інвестиційної нерухомості. В частині оновлення додано п. 85Є – “МСФЗ 17, випущений у травні 2017 р., змінив пункт 32Б. Суб’єкт господарювання застосовує цю зміну, якщо він застосовує МСФЗ 17”.

КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю // https://mof.gov.ua/storage/files/IFRIC%2016_ukr.pdf

Найменш очікувано, що саме цій інтерпретації буде приділено увагу, але ж заміна посилань з МСБО 39 на МСФЗ 9 була вже просто необхідною і, відповідно в частини дат набрання чинності доповнено посиланням на МСФЗ 9. По ходу правок уточнено все ж таки, що у нас є інший сукупний “дохід”, а не “прибуток”. Решта правок – косметичні.

Підписуйтесь на наші новини, щоб завжди бути в тренді МСФЗ і не пропустити актуальні події!

Скачайте дослівний аналіз змін (“було – стало”) МСБО 8, МСБО 23, МСБО 40 та КТМФЗ 16:

Залишити відповідь