Очікуване оновлення PS (Practice Statement)1 “Коментарі керівництва”

📜Рада по МСФЗ планує оновлення практичного керівництва з підготовки МСФЗ-звітності PS ( Practice Statement ) 1 “Коментарі керівництва”. Відомо, що практичні керівництва (а зараз їх 2 – щодо винесення суджень про суттєвість та коментарів керівництва) – це документи, які мають добровільний характер застосування і видаються на допомогу укладачам звітності. 

🗓В 2021 році, після 10 років застосування, планується оновити згаданий PS ( Practice Statement ) 1 “Коментарі керівництва” і зараз як раз тривають його обговорення, при чому останні 5 років йде обговорення можливих шляхів його удосконалення. Потреба в перегляді керівництва обумовлена чинниками сталого розвитку (ESG), новітніми нематеріальними активами та сучасними бізнес-схемами, які не могли бути враховані 10 років тому.

📍Основна мета оновленого керівництва – перейти від сухих цифр до описової звітності на додаток до МСФЗ-звітності, яка розкриє бізнес-моделі, стратегії розвитку, які цікавлять стейкхолдерів (традиційних користувачів МСФЗ-звітності), наявні у компаній ресурси тощо, при чому з перспективним нахилом, щоб хоча б дещо фактографічну звітність обернути в майбутнє.

📌Оновлення керівництва передбачає підвищення порівнянності, у тому числі через єдину структуру, яка включатиме наступні розділи:
🔸Бізнес-моделі – як організації створюють вартість і генерують грошові потоки
🔸Стратегії управління для підтримки і подальшого розвитку відповідно до бізнес-моделі
🔸Ресурси і ділові відносини, на яких заснована бізнес-модель і стратегія розвитку – включаючи активи, невизнані у фінансовій звітності
🔸Ризики, які впливають на бізнес-модель, стратегію розвитку, ресурси або відносини
🔸Фактори і поточні тренди в зовнішньому оточенні, які вже вплинули або можуть вплинути на бізнес-модель, стратегію, ресурси, відносини або ризики
🔸Фінансове становище і фінансові результати організації – крім того, що розкривається в основних формах звітності та примітках до неї, включаючи фактори, здатні на них вплинути в майбутньому.

Очікується, що до керівництва увійдуть приклади факторів ключового значення та приклади показників, які варто розкривати, щоб досягнути цілей розкриття інформації, а значить – задовольнити інформаційні потреби інвесторів і кредиторів як основних користувачів звітності.

👆Цікаво, що PS ( Practice Statement ) 1 “Коментарі керівництва” досить лояльно ставиться до певного суб’єктивізму, який не те, що знижує корисність звітності, а, навпаки, доповнює картину внутрішніми поглядами, так би мовити «поглядом зсередини».

До речі, PS ( Practice Statement ) 1 “Коментарі керівництва” може застосовуватися компаніями, які застосовують концептуальну основу, відмінну від МСФЗ, тобто очікується такий собі глобальний документ, що тільки підвищує його значущість.

🙌Далі буде …