Облікова політика щодо активів під повернення за МСФЗ 15 “Виручка по контрактам з клієнтами”

МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами» (я за стільки років його існування так і не навчилася його називати так, як його оприлюднено офіційно в Україні – МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», мабуть тому, що вивчала його до появи українського перекладу і врізалась назва в пам’ять )))) але суть від цього не змінюється. Вже відчула бажання прокоментувати – дохід чи виручка? Готова до дискусії, впевнена, є про що говорити… Але я про інше.

На днях звернулися колеги із запитом на розробку облікової політики в частині МСФЗ 15, в тому числі і щодо активів під повернення. Тобто активів, які ми визнаємо, якщо маємо зобов’язання щодо повернення товарів. Те, що буде далі – не зовсім я б назвала обліковою політикою, бо тут безальтернативні рішення, вони передбачені МСФЗ 15, а Ви знаєте мої підходи до облікових політик, що в них не місце безальтернативним рішенням. Тим не менш колеги вирішили все одно ці положення прописати в обліковій політиці. Якщо у Вас є такі активи під повернення – будь ласка, можете скористатися )))

«Активи під повернення при визнанні оцінюються за історичною балансовою вартістю товарів за вирахуванням очікуваних витрат на відновлення цих товарів (у тому числі потенційного зниження вартості для продавця повернутих товарів). В кінці кожного звітного періоду оцінка активу оновлюється з метою відображення у ній зміни очікувань щодо товарів, які будуть повернені. У фінансовій звітності актив під повернення подається окремо від зобов’язання щодо відшкодування грошових коштів. Балансова вартість активу під повернення тестується на предмет знецінення окремо від запасів в наявності. Витрати, пов’язані з поверненням (наприклад, витрати на відвантаження і повторне комплектування), враховуються як зменшення суми активу під повернення, коли (або в міру того як) передається контроль щодо товару. Повернутий товар визнається за найменшою з двох величин: його первісної вартості за вирахуванням витрат на отримання активу або справедливої вартості активу на момент отримання».

Тож, якщо у Вас є питання, що стосуються облікової політики або взагалі МСФЗ – залишайте заявку на індивідуальну консультацію, персональний або груповий коучинг чи корпоративне навчання!