АМСФЗ

Вебінар у запису!

Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО

Якщо Статут підприємства – це його конституція, то Облікова політика – це конституція бухгалтерії. Облікова політика – це основний, внутрішній, регламентуючий життя всього бухгалтерського обліку підприємства документ.

За часів домінування податкового обліку цьому документу не приділялося достатньо уваги, бо його наявність, якість і повнота не створювали реальних ризиків для підприємств. Події, що відбулися за останні 5 років в сфері бухгалтерського обліку привели до відновлення його ролі за рахунок орієнтації оподаткування на бухгалтерський фінансовий результат. Саме це актуалізує питання формування Облікової політики.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Методичні засади формування облікової політики (альтернативні, безальтернативні та самостійні облікові рішення та їх місце в обліковій політиці)

✅ Модуль 2 Вимоги П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» щодо облікової політики та її змін

✅ Модуль 3 Вимоги МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»

✅ Модуль 4 Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства

✅ Модуль 5 Детальний аналіз елементів облікової політики з урахуванням вимог П(С)БО і МСФЗ (приклади, коментарі, рекомендації)

✅ Модуль 6 Зміни облікової політики: можливі варіанти та порядок їх обліку, відображення у фінансовій звітності (приклад)

✅ Модуль 7 Типові помилки при складанні облікових політик

✅ Модуль 8 Облікові політики і облікові оцінки: складні випадки і як розрізняти

✅ Модуль 9 Податковий «шлейф» облікових політик 

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО

1900 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн