Новий МСФЗ щодо розкриття інформації: для кого буде полегшення

📋Рада з МСБО 26 липня 2021 року запропонувала новий стандарт МСФЗ, який дозволив би дочірнім непублічним компаніям застосовувати МСФЗ зі зменшеним набором вимог до розкриття інформації. Номеру у цього стандарту немає, ймовірно тому, що це в певному сенсі аналог МСФЗ для МСП, тобто окремий стандарт. Він (стандарт) покликаний полегшити процеси підготовки МСФЗ-звітності непублічними дочірніми компаніями, одночасно задовольняючи потреби користувачів їх фінансової звітності.

🤔Яким чином полегшити? Йдеться про скорочене розкриття інформації и примітках до МСФЗ-звітності. Вимоги до розкриття в цьому стандарті вмістилися загалом на 80 сторінок (навіть самі вимоги ще менше). Це суттєво менше, ніж в повній версії МСФЗ.

Як побудований новий стандарт❓Для кожного МСФЗ з повної версії наведений скорочений перелік розкриттів. 📍Наприклад, МСБО 16 «Основні засоби» в повній версії містить 7 блоків розкриттів, а у запропонованому стандарті – лише 3. Блоки розкриттів, які залишені у запропонованому стандарті, співпадають з розкриттями, що вимагаються в повній версії, але частина розкриттів, що міститься в повній версії в запропонованому стандарті, відсутня. Якщо продовжити про основні засоби, то в запропонованому стандарті від непублічних дочірніх компаній не вимагається розкривати, наприклад, балансову вартість основних засобів, що їх тимчасово не використовують, валову балансову вартість будь-яких повністю замортизованих основних засобів, які ще використовують, балансову вартість основних засобів, які вибули з активного використання та не класифіковані як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5, якщо застосовується модель собівартості, то справедливу вартість основних засобів, якщо вона суттєво відрізняється від балансової вартості тощо. І так по всіх МСФЗ.

Яких дочірніх компаній стосуватиметься новий стандарт❓Це непублічні дочірні компанії, які не є фінансовими установами або не котируються на фондовій біржі, чия материнська компанія готує консолідовану фінансову МСФЗ-звітність. Багатьом би хотілось, щоб цей стандарт можна було б застосовувати всім непублічним компаніям, однак така можливість наразі відсутня. В сфері дії стандарту тільки ті компанії, які мають кінцеве або будь -яке проміжне материнське підприємство, що складає консолідовану МСФЗ-звітність.

На практиці ці дочірні підприємства, які ведуть облік не за МСФЗ, звітують перед своєю материнською компанією з метою консолідації із застосуванням стандартів МСФЗ. Вибір застосування запропонованого стандарту дозволив би їм також використовувати МСФЗ під час складання власної фінансової звітності, але зі скороченим розкриттям інформації.

📌На думку Ради з МСБО ці пропозиції заощадять час і фінансові ресурси дочірніх компаній за рахунок усунення необхідності ведення обліку за національними стандартами з паралельною трансформацією і подачею звітності материнській компанії, бо вони зможуть вести облік за МСФЗ, але зі зменшеним розкриттям інформації, необхідної для дотримання МСФЗ, що вимагає немало часу та зусиль.

📜Рада з МСБО адаптувала вимоги до розкриття інформації у запропонованому стандарті для задоволення потреб користувачів фінансової звітності дочірніх компаній без підзвітності громадськості.

Обговорюватися новий стандарт буде до до 31 січня 2022 року.

🙌Якщо Вам цікава тема розкриття інформації, щиро радимо передивитися дуже корисний вебінар Олени Харламової «Примітки до фінансової МСФЗ-звітності: best practices» http://amsfo.com.ua/e/prymitki-msfz/