АМСФЗ

Вебінар у запису!

Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування

Нові МСФЗ по фінансових інструментах (МСФЗ 9), виручці (МСФЗ 15) та оренді (МСФЗ 16) глобально вплинули на облік і фінансову звітність, бо зачіпають сфери, які характерні якщо не для всіх, то точно для більшості компаній. В системі МСФЗ тема фінансових інструментів вважається однією з найбільш складних. МСФЗ 9 встановлює нову класифікацію фінансових інструментів, нові підходи до оцінки і знецінення фінансових інструментів. Прийняття нового стандарту з визнання, оцінки, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності виручки компаній стало однією із найглобальніших подій в сфері МСФЗ за останні роки. Довготриваючий проект Ради з МСФЗ щодо виручки реалізувався через нову філософію старих ідей. Також, 2019 став першим роком застосування нових правил оренди, викликавши труднощі, особливо у орендарів. МСФЗ 16 “Оренда” приніс багато новацій в облік орендних операцій. Зміна концепції обліку і відображення операцій оренди вимагає суттєвих змін їх подання у фінансовій МСФЗ-звітності.  

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Огляд МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

✅ Модуль 2 Огляд МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клієнтами”

✅ Модуль 3 Огляд МСФЗ 16 «Оренда»

✅ Модуль 4 Нові стандарти МСФЗ: 9,15, 16 у питаннях та відповідях

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектори:

ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор;

ЗАЦЕРКОВНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, генеральний директор ТОВ «СЕЙЯ-КИРШ-АУДИТ», заступник Голови Громадської ради при Державній фіскальній службі у м. Києві, експерт питань МСФЗ та аудиту, заслужений економіст України, AССА DipIFR, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування

480 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн